Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Στεγανοποίηση μεταλλικής στέγηςΟι μεταλλικές στέγες, κατασκευασμένες στη συντριπτική πλειοψηφία τους από γαλβανισμένη λαμαρίνα, παρουσιάζουν σημάδια διάβρωσης από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Όσο πιο επιβαρυμένο από βιομηχανικούς ρύπους το περιβάλλον τόσο πιο γρήγορα εξελίσσεται ή διάβρωση. Μια επιψευδαργύρωση κλάσης Ζ275 θα αρχίσει να προσβάλλεται σε 5-10 χρόνια ανάλογα με το περιβάλλον. Μια διαβρωμένη μεταλλική στέγη μπορεί να συντηρηθεί εύκολα παίρνοντας σημαντική παράταση στη λειτουργική της ζωή. Οι επεμβάσεις – συντηρήσεις μπορεί να είναι μερικές ή καθολικές.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη φθορά, τρίβονται για να φύγει η χαλαρή σκουριά. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα αντισκωριακό αστάρι κατάλληλο για γαλβανισμένες επιφάνειες. Αποφύγετε τα επικίνδυνα, παλιάς τεχνολογίας εγκαυστικά αστάρια (wash primers). Χρησιμοποιήστε υδατικής βάσης αστάρια (ενδεικτικού τύπου Metal Aqueous Primer). Στη συνέχεια εφαρμόζεται το τελικό προστατευτικό επίχρισμα σε μία ή δύο στρώσεις.

Πρόταση MACON: Cural. Το Cural είναι ένα ελαστομερές, ασφαλτικό επίχρισμα διαλυτών που περιέχει ίνες και πιγμέντα αλουμινίου. Χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία μεταλλικών επιστεγάσεων από διάβρωση.

ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στην περίπτωση μιας καθολικής επέμβασης η διαδικασία δεν αλλάζει. Θα πρέπει όμως επιπρόσθετα να στεγανοποιηθούν τα ειδικά σημεία όπως π.χ. οι αρμοί επικαλύψεων και οι προεξοχές των μεταλλικών συνδέσμων. Επειδή οι τρύπες στους μεταλλικούς συνδέσμους μπορεί να έχουν διευρυνθεί, τόσο λόγω γαλβανικής διάβρωσης όσο και λόγω μετακινήσεων των μεταλλικών φύλλων, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο υλικό, γιατί αλλιώς η αντικατάστασή τους είναι αναπόφευκτη. Κατάλληλο υλικό για τέτοιες επεμβάσεις και δοκιμασμένο για χρόνια στην πράξη είναι οι αυτοκόλλητες μεμβράνες αλουμινίου Soprasolin που κόβονται εύκολα και τοποθετούνται με απλή πίεση και χωρίς αστάρι συγκόλλησης. Ταινίες Soprasolin τοποθετούνται επίσης σε όλους τους αρμούς επικαλύψεων.

Εάν και υπάρχουν στο οπλοστάσιό μας πολλά υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις, το Cural είναι τεχνικοοικονομικά το συμφερότερο. Απλό στη χρήση, πολύ ανθεκτικό στο χρόνο, απολύτως κατάλληλο για γαλβανισμένες επιφάνειες πολύ οικονομικό και με μία εξαιρετική ανακλαστική συμπεριφορά.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM