Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Μονώσεις στεγών/κεραμοσκεπών: Μια ολοκληρωμένη ματιά1. Στεγανοποίηση έναντι του νερού.
 
Η στέγη θα πρέπει να αποθαρρύνει την είσοδο νερού μέσα στο σύστημα. Αυτό πρέπει να το κάνει με μια πρώτη ζώνη άμυνας την οποία αποτελούν τα ίδια στοιχεία επικάλυψης (κεραμίδια κλπ.) όπως επίσης και με την κύρια ζώνη άμυνας κατά του νερού που δεν είναι άλλη από τη μεμβράνη κεραμοσκεπών. Η μεμβράνη κεραμοσκεπών τοποθετείται ακριβώς συνήθως κάτω από τα στοιχεία επικάλυψης, με τις δέουσες επικαλύψεις και σε μια απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών από την επικάλυψη για λόγους αερισμού.

2. Φράγμα έναντι των ρευμάτων αέρα.
 
Το σύστημα της στέγης πρέπει να αποτρέπει την είσοδο του αέρα με τη μορφή ρευμάτων. Ο αέρας μεταφέρει υγρασία, σκόνη, αιθάλη και μπορεί να προκαλέσει ποικίλης φύσης προβλήματα.

3. Έλεγχος ενεργειακών απωλειών.
 
Γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται το σωστό θερμομονωτικό υλικό στο κατάλληλο πάχος και τοποθετημένο χωρίς θερμογέφυρες. Το θερμομονωτικό υλικό μειώνει το κόστος θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το κόστος κλιματισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

4. Αποτροπή φαινομένων συμπύκνωσης και μούχλας.
 
Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην αφήνονται εστίες που θα ευνοούσαν συμπυκνώσεις.
Η θερμομόνωση να καλύπτει χωρίς θερμογέφυρες όλη την επιφάνεια. Κατά περίπτωση πρέπει να εξετάζεται και η ανάγκη χρήσης φράγματος υδρατμών.

5. Ακουστική άνεση.
 
Μείωση της όχλησης από εξωτερικές, ηχητικές πηγές: κυκλοφορία αυτοκινήτων, αεροπλάνα κλπ. Επίσης από τον θόρυβο της βροχής και του αέρα καθώς αυτός μπαίνει στο σύστημα της στέγης και δημιουργεί διάφορα φαινόμενα.

6. Βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Γίνεται επίκαιρη στις μέρες μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλώσιμα και με το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Υπάρχουν πλέον αρκετές λύσεις για υλικά επικάλυψης που περιέχουν π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία για την παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ενέργειας.

7. Ευκολία στη συντήρηση.
 
Το σύστημα της στέγης θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και επιδεκτικό γρήγορων, εύκολων και χαμηλού κόστους διορθωτικών επεμβάσεων.

8. Ευκολία και ασφάλεια κατά την κατασκευή.
 
Για το εργατοτεχνικό προσωπικό.

9. Έλεγχος του κόστους κατασκευής.
 
Το οικονομικό σκέλος είναι πάντα επίκαιρο.

10. Και τέλος, αισθητικές απαιτήσεις.
 
Η υψηλή αισθητική ενός σπιτιού συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του αλλά και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στις μονώσεις στεγών/κεραμοσκεπών καθώς και για προσφορές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 402154.
 
Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM