Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Aποστραγγιστικές μεμβράνες : εφαρμογές - κόστος (2)
Μέρος 2ο

7. Yπό προϋποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στεγανοποιητικές στρώσεις. Στην περίπτωση αυτή οι επικαλύψεις ανάμεσα στα φύλλα θα πρέπει να σφραγισθούν με αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες διπλής όψης.

8. Με την κατάλληλη πρόνοια οι αρμοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν.

Το κόστος των μεμβρανών αποστράγγισης κυμαίνεται από 1,2 - 5 euro/m2 ανάλογα με το πάχος και την ποιότητά τους.

Συνήθεις εφαρμογές των αποστραγγιστικών μεμβρανών

1. Προστασία των στεγανοποιητικών στρώσεων σε τοιχία υπογείων. 
Προστασία των ίδιων των τοιχίων από την επαφή με το νερό. 
Δύο στρώσεις άμυνας.
 Μια το ίδιο το φύλλο και η δεύτερη το κενό αέρα που δημιουργούν οι προεξοχές όπου κατακρημνίζεται με τη βαρύτητα ότι υγρασία διαπεράσει την αποστραγγιστική μεμβράνη.

2. Σαν στρώση αντικατάστασης του μπετόν καθαριότητας στα εργοτάξια. Δίνει οικονομία και ταχύτητα. Συνιστώμενο ελάχιστο πάχος: 0,55mm.

3. Σαν στρώση διακοπής της ανιούσας υγρασίας κάτω από εδαφόπλακες.

4. Σαν αποστραγγιστική στρώση προς αντικατάσταση του χαλικιού σε πράσινα δώματα. Χρησιμοποιείται το προϊόν με μεγάλες προεξοχές και τρύπες.

5. Πάνω από τις εδαφόπλακες και κάτω από πατώματα laminate σαν μια λύση κατά της υγρασίας.

6. Εσωτερική αποστράγγιση σε υπόγεια μα την προϋπόθεση ότι τα νερά μπορούν να συγκεντρωθούν κάπου από όπου μπορούν να απάγονται.

Οι αποστραγγιστικές μεμβράνες έχουν και τα απαραίτητα αξεσουάρ τους όπως τα καρφιά και οι ροδέλες για τη μηχανική τους στήριξη,τα προφίλ εξασφάλισης και στεγανοποίησης στο πάνω μέρος της μεμβράνης και οι αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης για τη σφράγιση στεγανότητας ανάμεσα σε δύο γειτονικά φύλλα.

Από τα προϊόντα μας επιλέξτε ανάμεσα στις value for money Macdrain - μαύρου χρώματος - και στις βαριάς χρήσης γερμανικές αποστραγγιστικές μεμβράνες Neodrain,καφέ χρώματος.


Τέλος του 2ου και τελευταίου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:

Aποστραγγιστικές μεμβράνες : πλεονεκτήματα (1)

Kι εδώ διαβάστε για τον τρόπο τοποθέτησης των αποστραγγιστικών μεμβρανών:

Αποστραγγιστική μεμβράνη: Είδη - χρήσεις - τιμή - τοποθέτηση
Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου