Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Επισκευαστικά κονιάματα για το μπετόν (1)


Το μπετόν παρότι φαίνεται σαν ένα αιώνιο υλικό,μπορεί να γεράσει ή να αρρωστήσει από δεκάδες διαφορετικές αιτίες. 

Γι αυτό και υπάρχουν διάφορα ετοιμόχρηστα επισκευαστικά κονιάματα για την θεραπεία κι επισκευή του είτε είναι οπλισμένο είτε άοπλο.

Ας δούμε όμως κάποιους παράγοντες που προκαλούν καταστροφή στο μπετόν:


Μηχανικής ή φυσικής φύσης  καταπονήσεις

- κρούση
- μηχανική τριβή
- σεισμός
- καθιζήσεις
- υπερβάλλουσα φόρτιση - ρηγματώσεις
- φθορά χρήσης
- παγετός - κύκλοι πήξης τήξης

Χημικής φύσης καταπονήσεις

- ενανθράκωση / CO2
- άλατα : παραθαλάσσιο περιβάλλον,άλατα αποπαγοποίησης.
- θειούχες ενώσεις κλπ.


Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από επισκευαστικά κονιάματα για να αντιμετωπίσει κανείς πρακτικά οποιοδήποτε πρόβλημα διάβρωσης ή καταστροφής:

- θιξοτροπικά κονιάματα που δουλεύονται με μυστρί σε κάθετες επιφάνειες αλλά και ταβάνια για δομικές επισκευές / αποκαταστάσεις.

- ρευστά / χυτά κονιάματα που χρειάζονται ξυλότυπο και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πιο απρόσιτα μέρη του κατεστραμμένου μπετόν.

- αντιδιαβρωτικά, επαλειφόμενα κονιάματα για την προστασία των οπλισμών.

- κονιάματα που η αποστολή τους είναι μη δομικής φύσης για αποκαταστάσεις δηλαδή στη εμφάνιση του δομικού στοιχείου.

- κονιάματα ταχύπηκτα για γρήγορες επισκευές σε μέρη που δεν μπορούν να μείνουν εκτός λειτουργίας για πολλές ώρες.

- κονιάματα ενέσιμα ή για αγκυρώσεις και πακτώσεις ακριβείας κλπ.

Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:

Επισκευαστικά κονιάματα: Τρόπος χρήσης (2)Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου