Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος : Ρευστοποιητές / μειωτές νερού - Υπερρευστοποιητές (2)

2o μέρος


4.  Ρευστοποιητές - μειωτές νερού

Είναι τα πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται για:

- να αυξήσουν τις τελικές αντοχές μειώνοντας το νερό και διατηρώντας την ίδια εργασιμότητα ( ίδια κάθιση)

- μειώσεις νερού στην περιοχή  του 5-12%

- να αυξήσουν την εργασιμότητα για την ίδια ποσότητα νερού

- να μειώσουν την ποσότητα του τσιμέντου για το ίδιο νερό και την ίδια εργασιμότητα (οικονομία).

Συνήθως βασίζονται σε λιγνοσουλφονικά άλατα που είναι ένα φυσικό πολυμερές από την βιομηχανία του χαρτιού.

Ο τρόπος δράσης τους είναι οι λιπαντικές ιδιότητές τους και η αύξησή της διασποράς λόγω επιφανειοδραστικής δράσης.


5.  Υπερρευστοποιητές

Είναι τα πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος που κάνουν την δουλειά των ρευστοποιητών σε μεγαλύτερη κλίμακα. 


Τα βασικά τους πλεονεκτήματα εν συντομία είναι:

- ρευστό μπετόν για τις περιοχές πυκνών οπλισμών

- μπετόν με ιδιότητες αυτοσυμπύκνωσης

- πολύ υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές

- χαμηλά επίπεδα συρρίκνωσης ειδικά αν μειωθεί και η δοσολογία του τσιμέντου

- αυξημένη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου

Η παλιά τεχνολογία βασίζονταν σε:

 σουλφοριωμένα άλατα συμπυκνωμάτων μελαμίνης- φορμαλδεΰδης / PMS  ή ναφθαλενίου- φορμαλδεΰδης / PNS. 

Εδώ μιλάμε για μια δυνατότητα μείωσης νερού της τάξης του 15-25%.

Η νέα τεχνολογία, αυτή με βάση τα πολυμερή τροποποιημένου πολυκαρβοξυλικού αιθέρα / PCE δίνει περιθώρια για μειώσεις νερού της τάξης του 20-35%.


Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:


Βελτιωτικά μπετόν - σκυροδέματος: Στεγανωτικά μάζας - επιταχυντές - επιβραδυντές (1)


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου