Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ίνες πολυπροπυλενίου για ενίσχυση σε μπετόν - τσιμεντοκονίες - σοβάδες (2)


Ίνες πολυπροπυλενίου για ενίσχυση σε μπετόν - τσιμεντοκονίες - σοβάδες στις καλύτερες τιμές θα βρείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


2ο μέρος

Οι ίνες πολυπροπυλενίου ελαττώνουν σημαντικά την απόμιξη,πράγμα που σημαίνει μικρότερη ταχύτητα εξάτμισης του νερού του μίγματος άρα και μικρότερη συρρίκνωση.

Κι ενώ όπως είναι λογικό μειώνουν την κάθιση των μιγμάτων,η πραγματική μείωση της εργασιμότητας δεν ακολουθεί αυτούς τους ρυθμούς.

Αν παρ' όλα αυτά απαιτείται αύξηση της εργασιμότητας,θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αερακτικά ή καλύτερα κάποιος υπερρευστοποιητής.

Από πλευράς δόνησης για καλύτερη συμπύκνωση,το ινοπλισμένο μπετόν ανταποκρίνεται πολύ καλά αν και συνιστάται  ο δονητής να μπαίνει πιο πυκνά στο μίγμα. 

Ο διαχωρισμός φαίνεται να ελέγχεται καλύτερα με τις ίνες πολυπροπυλενίου.

Από πλευράς χρόνων πήξης και σκλήρυνσης θα υπάρχει μια μικρή επιμήκυνση.

Στο σκληρυμένο μπετόν - τσιμεντοκονία - σοβά οι ίνες δρουν σαν αναχαιτιστές των ρωγμών γιατί κρατάνε τα χείλη των ρωγμών κοντά το ένα στο άλλο. 

Είναι πιο αποτελεσματικές κοντά στο σημείο που ξεκινάει η δημιουργία των ρωγμών που δεν είναι άλλο από τη διεπιφάνεια αδρανούς - τσιμεντοπολτού.

Δημιουργούν ένα είδος τριαξονικού οπλισμού που κατανέμει τις τάσεις που αναπτύσσονται με πιο ομοιόμορφο τρόπο.

 Έχουμε αύξηση της αντοχής σε κάμψη,σε εφελκυσμό και σε κρούσεις ενώ η θλιπτική αντοχή παραμένει πρακτικά η ίδια.

Οι ίνες πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται μαζικά στις προκατασκευές και κυρίως σε λεπτές διατομές,σε σωλήνες,σε ρείθρα πεζοδρομίων, σε στηθαία δρόμων,σε σηπτικούς βόθρους,σε πανέλα τοίχων κλπ.

Σε in situ κατασκευές χρησιμοποιούνται πολύ σε όλα τα είδη δαπέδων: 
σε αποθήκες,logistic centers,δρόμους από μπετόν,πεζοδρόμια,χώρους παρκαρίσματος.

Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:

Ίνες πολυπροπυλενίου για ενίσχυση του μπετόν / σκυροδέματος (1)

Θα σας είναι επίσης πολύ χρήσιμο να ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω άρθρα:

Ίνες πολυπροπυλενίου για σκυρόδεμα - τσιμεντοκονίες: Σωστές και λάθος χρήσεις

Ίνες πολυπροπυλενίου για μπετόν,σοβά,κονιάματα: Τιμές - κόστος (2)


Ίνες πολυπροπυλενίου για ενίσχυση σε μπετόν - τσιμεντοκονίες - σοβάδες στις καλύτερες τιμές θα βρείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου