Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για νέες κατασκευές : Πρόσμικτα του μπετόν (1)


Αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για παλιές και νέες κατασκευές θα βρείτε στις καλύτερες τιμές στο 2310 428900.

Oι οπλισμοί στο μπετόν προστατεύονται από τη τη διάβρωση χάρη στην αλκαλικότητα που προσφέρει ο τσιμεντοπολτός που τους τυλίγει.

Η διάβρωση μπορεί να αρχίσει όμως  από τη δράση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως το διοξείδιο του άνθρακα που οδηγεί σε ενανθράκωση του μπετόν και στα χλωριόντα που έχουν να κάνουν με παραθαλάσσιο περιβάλλον:Επισκευή μπετόν : Επισκευαστικά κονιάματα 


Η ενανθράκωση του τσιμεντοπολτού μειώνει όλο και περισσότερο την παθητική,αλκαλική προστασία των σιδηρών ράβδων οπλισμoύ μέχρι που να αρχίσουν ακώλυτα οι διαδικασίες της διάβρωσης

Αν υπάρχουν και χλωριόντα στο περιβάλλον,οι διαδικασίες επιταχύνονται. Μάλιστα αυτά επιτίθενται άμεσα στην παθητική προστασία.

Οι αναστολείς διάβρωσης για τις νέες κατασκευές δρουν καθαρά προληπτικά και μπαίνουν στο σκυρόδεμα με τη μορφή προσμίκτων κατά τη φάση της σκυροδέτησης.

Το MuCis ad 19/L είναι ένα τέτοιο πρόσμικτο, βασισμένο σε οργανικά συστατικά.
 Δρα τόσο με την άμεση επαφή του με το χάλυβα όσο και με διαδικασίες διάχυσης μέσω του πορώδους του σκυροδέματος. 
Η παρουσία του στο άμεσο περιβάλλον των ράβδων του οπλισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις αναστολής της ανοδικής και καθοδικής διάβρωσης.

Η χρήση ενός τέτοιου αναστολέα διάβρωσης αποσκοπεί στη χρονική επέκταση του λειτουργικού χρόνου ζωής μιας κατασκευής σε μέρη όπου υπάρχει παρουσία διαβρωτικών παραγόντων. 

Τέτοια μέρη είναι  τα επιβαρυμένα αστικά,τα βιομηχανικά και τα παραθαλάσσια περιβάλλοντα. 

Τυχόν συνδυασμός δυσμενών περιβαλλόντων μπορεί να είναι καταλυτικός  για την ταχύτητα εξέλιξης του φαινομένου της ενανθράκωσης του μπετόν και της διάβρωσης των σιδηρών ολισμών.

Η χρήση του αναστολέα διάβρωσης σαν προσμίκτου του μπετόν κατά την ώρα της παρασκευής του είναι απλή και οικονομικά ανεκτή, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάποια κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας.

Ένα τυπικό κόστος είναι γύρω στα 8 Euro/m3 μπετόν.

Τέλος του 1ου μέρους. Το 2ο μέρος που αφορά τις υφιστάμενες κατασκευές μπορείτε να το δείτε εδώ:


Αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για παλιές και νέες κατασκευές θα βρείτε στις καλύτερες τιμές στο 2310 428900.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου