Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για υφιστάμενες / παλιές κατασκευές μπετόν : Εμποτισμοί (2)

Για αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για υφιστάμενες / παλιές κατασκευές και νέες κατασκευές,μπορείτε να ενημερώνεστε στο 2310 428900.

Οι αναστολείς διάβρωσης οπλισμών έχουν σαν αποστολή την παράταση της λειτουργικής ζωής των έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα και κυρίως αυτών που είναι εκτεθειμένα σε βιομηχανικό,έντονα αστικό ή παραθαλάσσιο  περιβάλλον ή και σε δυσμενείς συνδυασμούς των ανωτέρω.

Το καλύτερο πράγμα στις περιπτώσεις αυτές είναι πρόληψη και στο προηγούμενο άρθρο είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια της κατασκευής:

Αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για  νέες κατασκευές : Πρόσμικτα του μπετόν (1)

Eδώ θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε θεραπευτικά σε υφιστάμενες / παλιές κατασκευές με τη χρήση εμποτιστικών,διαχεόμενων αναστολέων διάβρωσης.

Τα επισκευαστικά κονιάματα που περιέχουν μεταναστεύοντα μόρια διαχεόμενου αναστολέα διάβρωσης θα μας απασχολήσουν σε άλλη,μελλοντική ανάρτηση.

Το MuCis mia 200 είναι ένας πτητικός,πολυλειτουργικός αναστολέας διάβρωσης που προστατεύει τους οπλισμούς ηλεκτροχημικά μέσω της καθοδικής ή ανοδικής αντίδρασης.

Κυκλοφορεί με διάχυση μέσω του πορώδους του μπετόν και φθάνει στους οπλισμούς,τους προστατεύει από περαιτέρω διάβρωση και παρατείνει τη λειτουργική ζωή της κατασκευής.

Η χρήση του είναι πολύ απλή. 
Εφαρμόζεται σε μία συνήθως στρώση των 150gr/m2 με ρολό,βούρτσα ή ψεκαστικό μηχανισμό. Διεισδύει αρκετά εκατοστά μέσα στο μπετόν,βρίσκει τους οπλισμούς και τους προστατεύει σε μακροπρόθεσμη βάση, επιβραδύνοντας ή και αναστέλλοντας τη διαδικασία της οξείδωσης.

Αν υπάρχουν κάπου αποκαλυμμένοι  οπλισμοί θα πρέπει να προστατεύονται με επαλειφόμενα, αντιδιαβρωτικά κονιάματα, κατά προτίμηση ενισχυμένα με αναστολείς διάβρωσης.

Θα είναι καλό μετά την εφαρμογή του εμποτιστικού αναστολέα διάβρωσης να γίνεται μια αδιαβροχοποιητική προστασία του μπετόν με ένα υδαταπωθητικό εμποτισμό από σιλοξανικό ή σιλανικό υλικό.


Για αναστολείς διάβρωσης οπλισμών για υφιστάμενες / παλιές κατασκευές και νέες κατασκευές,μπορείτε να ενημερώνεστε στο 2310 428900.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου