Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Διογκωμένη πολυστερίνη vs εξηλασμένη πολυστερίνη στην εξωτερική θερμομόνωση (4)
Για διογκωμένη πολυστερίνη και εξηλασμένη πολυστερίνη στις καλύτερες τιμές στη Θεσσαλονίκη,τηλεφωνήστε στο 2310 402152.


4ο μέρος

Θέματα διαπνοής

H διογκωμένη πολυστερίνη έχει γενικά μικρότερο συντελεστή αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών,πράγμα που σημαίνει ότι αναπνέει περισσότερο. 

Ο συντελεστή αντίστασης στη διάχυση τω υδρατμών ενός υλικού είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που μας δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη αντίσταση προβάλλει το υπόψη υλικό στη διάχυση των υδρατμών από την αντίσταση που προβάλλει ένα ισόπαχο στρώμα αέρα. 
Συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα "μ".

Το μ λοιπόν για την 80αρα διογκωμένη - εννοώ με αντοχή σε θλίψη 80 kPa -είναι γύρω στο 30-40 ενώ για την εξηλασμένη παίζει στο 50-300. 
Κάποιες εταιρείες βέβαια έχουν βγάλει εξηλασμένη με μ=50 που τη φέρνει κοντά στα πλαίσια της διογκωμένης

Θέλουμε να αναπνέει κατά το δυνατόν η κατασκευή έτσι ώστε οι πιθανές περιπτώσεις συμπύκνωσης να μετατοπίζονται περισσότερο προς τα εξω αλλά και για για να μπορούν να εκτονώνονται οι με οποιοδήποτε τρόπο δημιουργηθείσες ή παγιδευμένες υγρασίες.

Το αστείο στη υπόθεση είναι ότι σκεφτόμαστε αν το θερμομονωτικό υλικό αναπνέει, τη στιγμή που βάφουμε τα σπίτια μας με χρώματα που δρουν σαν φράγματα υδρατμών.

Στην πράξη τώρα στην Ελλάδα δεν έχουμε γενικά προβλήματα με τη διάχυση των υδρατμών λόγω σου ήπιου κλίματος της χώρας. Το πράγμα αλλάζει κάπως στις κρύες και ορεινές περιχές.


Έτσι αν αποφύγουμε τη χρήση υγραντήρων ή τη μεγάλη παραγωγή υδρατμών και δεν κάνουμε δομοφυσικού χαρακτήρα εγκλήματα στη διαδοχή των στρώσεων στους τοίχους μας,δεν πρόκειται ποτέ να μας απασχολήσει η διάχυση των υδρατμών.

Θέματα πρόσφυσης

Γενικά η διογκωμένη πολυστερίνη με την πιο ανοιχτόπορη επιφάνεια της προσφύεται καλύτερα στην κόλλα και στο υλικό εγκιβωτισμού. 

Η εξηλασμένη πολυστερίνη μπορεί να έχει πρόβλημα με τις κλειστόπορες επιφανειακές στιβάδες της αν και κάποιες εταιρείες έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό στην προσπάθειά τους να ελαττώσουν τον συντελεστή μ.

Η γραφιτούχα λόγω της σύνθεσής της απαιτεί πιο δυνατές κόλλες,ενισχυμένες με πολυμερή.

Επίσης η διογκωμένη πολυστερίνη είναι πιο ελαστικό υλικό και φαίνεται ότι διατηρεί καλύτερα τον αρχικό συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ στην πορεία του χρόνου.


Γενικά τασσόμαστε υπέρ της χρήσης της διογκωμένης πολυστερίνης στην εξωτερική θερμομόνωση και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη γραφιτούχα εκδοχή της.

Αλλά δεν θα γίνει και καμιά καταστροφή με την εξηλασμένη πολυστερίνη, εκτός ίσως του ότι θα σας πονέσει λίγο στην τσέπη σας.


Τέλος του 4ου μέρους. Διαβάστε το 3ο μέρος εδώ:

Εξηλασμένη πολυστερίνη vs διογκωμένη πολυστερίνη στη θερμοπρόσοψη (3)

Για διογκωμένη πολυστερίνη και εξηλασμένη πολυστερίνη στις καλύτερες τιμές στη Θεσσαλονίκη,τηλεφωνήστε στο 2310 402152.
Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου