Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Επισκευαστικά κονιάματα επαλειφόμενα με αναστολείς διάβρωσης για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών

Τα MuCis steel protection είναι επισκευαστικά κονιάματα επαλειφόμενα - ενός ή και δύο συστατικών - με αναστολείς διάβρωσης για την αντιδιαβρωτική προστασία των οπλισμών στις περιπτώσεις αποκατάστασης διατομών που έχουν πληγεί από ενανθράκωση ή δράση αλάτων.

Θεωρούνται ως απαραίτητο στάδιο πριν μπουν τα καθαυτό επισκευαστικά κονιάματα για την αποκατάσταση των υπό επισκευή διατομών.

Είναι η ιδανική αντιδιαβρωτική προστασία των αποκαλυμμένων ράβδων σιδηροπλισμού πριν εφαρμοσθούν σε μεγάλα πάχη τα επισκευαστικά κονιάματα αποκατάστασης.

Τα προϊόντα αυτά περιέχουν μόρια αναστολέα διάβρωσης επαφής και αερίου διάχυσης,γεγονός που τα κατατάσσει στην αιχμή της τεχνολογίας προϊόντων αποκατάστασης δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σχηματίζουν γύρω από τους οπλισμούς ένα αποτελεσματικό,υδρατμοδιαπερατό, ενεργό φράγμα κατά της δράσης του νερού και των αλάτων.


Επισκευαστικά κονιάματα επαλειφόμενα με αναστολείς διάβρωσης για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών MuCis steel protection  : Πλεονεκτήματα

- απλά και γρήγορα στη χρήση τους. Ανακατεύονται μόνο με καθαρό νερό - τα μονοσυστατικά - ή με γαλάκτωμα ειδικών ρητινών - τα υλικά δύο συστατικών - και επαλείφονται πάνω στους αποκαλυμμένους οπλισμούς με πινέλο

- προσφύονται τέλεια πάνω στους μεταλλικούς οπλισμούς

- ο αναστολέας διάβρωσης επαφής παρέχει άμεση προστασία στους σιδηροπλισμούς

- παράλληλα κάποια μόρια του διαχέονται προς τα μη αποκαλυμμένα τμήματα του οπλισμού μέσω των τριχοειδών του μπετόν ελκυόμενα από αυτά ηλεκτροχημικά.

 Έτσι προστατεύονται παθητικά και τα παρακείμενα τμήματα των οπλισμών που δεν είναι σκόπιμο και πρακτικά εφικτό να αποκαλυφθούν. 
Η προστασία των σιδηρών ράβδων είναι έτσι πιο ολοκληρωμένη

- με όμοιο τρόπο προστατεύονται τα πίσω μέρη των οπλισμών που δεν έχουν αποκαλυφθεί

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Οι οπλισμοί θα πρέπει να είναι καθαροί από σκουριά,λίπη,λάδια,γράσα,σκόνες και γενικά κάθε είδους ρύπους.

Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:


Επισκευαστικά κονιάματα με αναστολείς διάβρωσης για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών: Εφαρμογή (2)Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου