Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Στεγάνωση / στεγανοποίηση δεξαμενής μπετόν με πόσιμο νερό με εύκαμπτα τσιμεντοειδή (1)


Για στεγανοποίηση / στεγάνωση δεξαμενής μπετόν με πόσιμο νερό,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Όλα τα σχετικά υλικά έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.

Η στεγανοποίηση μιαs δεξαμενής είναι απαραίτητη τόσο για να μην υπάρχουν απώλειες νερού όσο και για να μην υπάρχει εισροή ακάθαρτων νερών στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής.

Χρειαζόμαστε στην περίπτωση αυτήν υλικά που να μην αλλοιώνουν με οποιοδήποτε τρόπο το νερό και πρέπει επίσης να διαθέτουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Η συνεχής υδροστατική πίεση σε συνδυασμό με την άκαμπτη κατασκευή, μας θέτουν σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τη χρήση των κατάλληλων υλικών.

Το μπετόν έχει χίλιους δυο λόγους για να ρηγματωθεί και μερικοί από αυτούς είναι : καθιζήσεις,συστολοδιαστολές λόγω θερμοκρασιακών διαφορών που είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές στις υπέργειες δεξαμενές / υδατόπυργους, διάβρωση οπλισμών κλπ.

Ενvοείται ότι το μπετόν θα πρέπει να είναι σωστά οπλισμένο,με τον μικρότερο δυνατό υδατοτσιμεντοσυντελεστή W/C - 0,40 έως 0,45 -και τη σωστή κοκκομετρία και να έχει συμπυκνωθεί και συντηρηθεί  με θρησκευτική ευλάβεια.

Οι υπερρευστοποιητές PCE βοηθάνε πολύ στην κατεύθυνση αυτήν όπως και η χρήση λεπτόκοκκων υλικών σαν την πυριτική παιπάλη που μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση μεταβάλλοντας τις διαμοριακές δυνάμεις στο σύστημα μπετόν - αέρας - νερό.

Η στεγανοποίηση / στεγάνωση στους αρμούς διακοπής - παλιό με νέο μπετόν,δάπεδο με τοιχίο,αρμοί διακοπής σκυροδέτησης - ή διαστολής της δεξαμενής γίνεται με τα ανάλογα μπεντονιτικά ή PVC waterstops.

 Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής σφραγίζονται με το κατάλληλο πολυσουλφιδικό υλικό ή τροποποιημένη σιλικόνη.

Τα μπεντονιτικά waterstops είναι πολύ χρήσιμα και για τα ειδικά σημεία όπως είναι π.χ. οι έξοδοι σωλήνων από το μπετόν.

Όπου υπάρχει ζήτημα επισκευής και αποκατάστασης του μπετόν δρούμε όπως περιγράφεται εδώ:


Επισκευή μπετόν / σκυροδέματος με ενανθράκωση και αποκατάσταση οπλισμών με διάβρωση (1)


Κι ερχόμαστε στο δια ταύτα,στην επιλογή δηλαδή του πιο κατάλληλου υλικού για μια αξιόπιστη στεγάνωση / στεγανοποίηση δεξαμενής μπετόν με πόσιμο νερό.

Τα εύκαμπτα τσιμεντοειδή είναι σαφώς προτιμότερα από τα άκαμπτα - συμβατικά ή κρυσταλλοποιητικά - γιατί είναι πολύ πιο ανεκτικά στις ρωγμές,ιδιαίτερα όταν οπλίζονται με το κατάλληλο υαλόπλεγμα.


Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:


Ρίξτε και μια ματιά εδώ:

Για στεγανοποίηση / στεγάνωση δεξαμενής μπετόν με πόσιμο νερό,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου