Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Χημικές αγκυρώσεις / πακτώσεις ράβδων οπλισμού - βλήτρων - ντιζών: Εποξειδικό σύστημα ταχείας πήξης (1)


Το Sinmast epoxyfast anchor είναι ένα ετοιμόχρηστο,εποξειδικό συγκολλητικό δύο συστατικών, κατάλληλο για δυνατές χημικές αγκυρώσεις.

Χρησιμοποιείται για χημικές αγκυρώσεις ασφαλείας  και πακτώσεις ράβδων οπλισμού,αγκυρίων,βλήτρων,μπουλονιών,βιδών,ντιζών,πίρων κλπ

Μορφή / συσκευασία

Διπλή φύσιγγα 2 x 200ml. Aναλογία μείξης συστατικών 1:1. Η εφαρμογή είναι απλή και εύκολη με το ειδικό πιστόλι

Βασικά πλεονεκτήματα

- εύκολη εφαρμογή: Απαλλάσσει από τη χρήση των παλιών χειρωνακτικών μεθόδων που και δυσκολόχρηστες ήταν αλλά δεν έδιναν και εγγυημένο αποτέλεσμα.

- άριστη πρόσφυση στα συνήθη οικοδομικά υποστρώματα.

- δεν υπάρχει διόγκωση, άρα και τάσεις και ρηγμάτωσης.

- για μεγάλα βάρη.

- ταχύς πολυμερισμός και γρήγορη ανάπτυξη αντοχών.

- δυνατότητα αγκυρώσεων κοντά στα άκρα της διατομής.

- δυνατότητα πυκνότερων αγκυρώσεων.

- μεγάλη ανοχή στην υγρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- θιξοτροπική σύνθεση, κατάλληλη για οριζόντιες και κάθετες τοποθετήσεις.

- χαμηλής πτητικότητας,σχεδόν άοσμο και συνεπώς φιλικό προς τον χρήστη. Καμία σχέση με τα πολυεστερικά συστήματα. Δεν περιέχει στυρένιο.

Συνήθεις χρήσεις - εφαρμογές

- σιδηρές ράβδοι οπλισμού σε νέες και παλιές κατασκευές

- κιγκλιδώματα

- βίδες,βλήτρα,μπουλόνια,ντίζες,πίροι κλπ

-  χημική αγκύρωση / πάκτωση στηριγμάτων αγωγών

- στερέωση κουφωμάτων.


Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:


Χημικές αγκυρώσεις / πακτώσεις ράβδων οπλισμού - βλήτρων - βιδών: Εποξειδικό - υψηλών αντοχών (2)


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου