Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Αυτοκόλλητες, στεγανωτικές, ασφαλτικές ταινίες αλουμινίου vs βουτυλικές
Για αυτοκόλλητες, ελαστομερείς, στεγανωτικές, ασφαλτικές ταινίες αλουμινίου καθώς και βουτυλικές ταινίες η καλύτερη πηγή στη Ελλάδα απαντάει στο 2310 428900.

Οι ασφαλτικές ταινίες Adeflex βρίσκουν δεκάδες εφαρμογές στις κατασκευές κυρίως σαν αξεσουάρ στεγανοποίησης. 

'Έτσι τις χρησιμοποιούμε μαζικά για στεγανοποιήσεις σε λεπτομέρειες στεγών και  δωμάτων και πολλές από τις εφαρμογές αυτές περιγράφονται εδώ:

Adeflex: Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες αλουμινίου (2)

Tο καλό με τις αυτοκόλλητες ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες είναι ότι είναι αρκετά οικονομικές και συνάμα αποδοτικές / λειτουργικές.

Το κακό είναι ότι έχουν αρκετούς περιορισμούς στη χρήση τους λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της ασφάλτου παρ' όλο ότι για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται μόνο ελαστομερής άσφαλτος.

Τους περιορισμούς αυτούς έρχονται να εξοβελίσουν οι αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες που ναι μεν κοστίζουν περίπου διπλάσια από τις ασφαλτικές αλλά έχουν σαφή πλεονεκτήματα έναντι αυτών.


Βουτυλικές ταινίες: Tα πλεονεκτήματα

- μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο άνετα το χειμώνα κοντά στις αρνητικές θερμοκρασίες ενώ οι ασφαλτικές χρειάζονται μια ελάχιστη θερμοκρασία γύρω στους 7 βαθμούς

- η πρόσφυσή τους είναι καλύτερη κι αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών

- είναι ασφαλείς για το υπόστρωμα από την άποψη ότι δεν διαχέουν ουσίες που να το λεκιάζουν σε αντίθεση με τις ασφαλτικές

- σε περίπτωση που τρυπήσουν έχουν την ικανότητα να αυτοεπουλώνονται

- γενικά δεν χρειάζονται πρόσθετη θέρμανση όπως οι ασφαλτικές σε μια ψυχρή ημέρα

- οι βουτυλικές ταινίες έχουν καλύτερη συμπεριφορά και στις υψηλές θερμοκρασίες. 
Αρχίζουν να ρέουν πάνω από τους 100 βαθμούς ενώ οι ασφαλτικές με τίποτα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τέτοιες θερμοκρασίες αλώβητες

- επίσης από πλευράς αντοχών στη γήρανση οι βουτυλικές υπερτερούν

- μπορούν να μπουν πάνω σε πολυκαρβονικά ή ενισχυμένα πλαστικά

Το μόνο πλην είναι ίσως η τιμή τους που για το ίδιο πάχος μπορεί και να είναι και διπλάσια των ασφαλτικών.

Η άποψη μας είναι να χρησιμοποιείτε τις φθηνότερες ασφαλτικές σε δουλειές ρουτίνας και στα δύσκολα να δίνετε το κάτι παραπάνω για τις βουτυλικές.Για αυτοκόλλητες, ελαστομερείς, στεγανωτικές, ασφαλτικές ταινίες αλουμινίου  και βουτυλικές ταινίες η καλύτερη πηγή στη Ελλάδα απαντάει στο 2310 428900.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου