Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Αποκατάσταση τοιχοποιίας από λιθοδομή - πλινθοδομή: Ενέματα υδραυλικής ασβέστου Limepor 100 (2)


Για θέματα που έχουν σχέση με αποκατάσταση τοιχοποιίας από λιθοδομή - πλινθοδομή,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


2o μέρος

Διαδικασία εισπίεσης ενεμάτων

Προηγείται καθαρισμός των ρηγματώσεων από ξένα σώματα,βιολογικές εναποθέσεις,εξανθήσεις και σαθρά μέρη με χειρωνακτικό τρόπο ή μηχανικά μέσα.

Πριν την εισπίεση του ενέματος θα πρέπει όλοι οι αρμοί και οι ρωγμές να σφραγιστούν καλά έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια υλικού και βέβαια για να μη δημιουργηθούν ασυνέχειες.

Ανοίγουμε με τρυπάνι τρύπες διαμέτρου περίπου 20mm στα κατάλληλα σημεία των τοιχοποιιών και σε ρομβοειδή μοτίβα. 

Οι τρύπες ανοίγονται σε βάθος περίπου 2/3 του πάχους των τοιχοποιιών και σε αποστάσεις περίπου ίσες με το 90% του πάχους τους.

Οι τρύπες έχουν μια ελαφριά κλίση προς τα κάτω όπως διασχίζουν την τοιχοποιία.

Η πλήρωση των τρυπών με ένεμα μπορεί να γίνει μέσω πλαστικών σωληνίσκων -που φιξάρονται στον τοίχο με ταχύπηκτο κονίαμα - με την βαρύτητα ή με μηχανικό εξοπλισμό σε χαμηλές πιέσεις.

Το μείγμα είναι σχεδιασμένο για να έχει καλή εργασιμότητα για ικανό χρονικό διάστημα.

 Απαγορεύεται η προσθήκη νερού και η εκ νέου ανάδευση για να ανακτηθεί μείγμα που έχει ήδη αρχίσει να πήζει.

Η αποκατάσταση ενός κυβικού μέτρου τοιχοποιίας θα απαιτήσει περίπου 80-190 κιλά ενέματος, ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση.

Είναι μείζονος σημασίας:

- το ένεμα να αναπτύσσει τις μηχανικές του αντοχές αργά και βαθμιαία και  το μέτρο ελαστικότητας του μετά την πήξη να είναι συμβατό με το υπόστρωμα

- να υπάρχει χημική συμβατότητα με το υπόστρωμα ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις με καταστρεπτική διόγκωση

- να υπάρχει το κατάλληλο ιξώδες ώστε το ένεμα να μπορεί να διεισδύει παντού εξασφαλίζοντας την απαραίτητη καθολικότητα και ισοτροπία της επέμβασης.

Για θέματα που έχουν σχέση με αποκατάσταση τοιχοποιίας από λιθοδομή - πλινθοδομή,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:

Αποκατάσταση τοιχοποιίας από λιθοδομή - πλινθοδομή: Ενέματα υδραυλικής ασβέστου (1)


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου