Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Θερμή και ψυχρή στέγη: Οι διαφορές
Το που θα τοποθετηθεί η θερμομόνωση σε μια κεκλιμένη στέγη είναι που θα τη χαρακτηρίσει σαν θερμή ή ψυχρή.

Σε μια θερμή στέγη η θερμομόνωση μπαίνει στο επίπεδο των αμειβόντων ή ψαλιδιών,ακολουθεί δηλαδή την κλίση της στέγης. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της σοφίτας θα είναι θερμομονωμένος και ζεστός ανεξάρτητα από το αν αποτελεί χώρο διαβίωσης ή όχι.


Στην περίπτωση της θερμής στέγης συμφέρει η στεγανοποίηση να γίνεται κατάσαρκα πάνω στη θερμομόνωση με μια αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών:


Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών για μια ζωή!


Η μεμβράνη αυτή δεν χρειάζεται κενό αερισμού από την κάτω πλευρά της, πράγμα που απλοποιεί αρκετά την κατασκευή της στέγης. 

Επιτρέπει στους υδρατμούς να φεύγουν ακώλυτα προς τα πάνω και αποτρέπει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων μέσα στη θερμομόνωση.

Σε μια ψυχρή στέγη η θερμομόνωση μπαίνει σε οριζόντια θέση στο επίπεδο των ελκυστήρων,πάνω ακριβώς από τους χώρους διαβίωσης. Αφήνει δηλαδή το χώρο της σοφίτας εκτεθειμένο στο κρύο.

Κι εδώ η αναπνέουσα μεμβράνη - που μπαίνει στο επίπεδο των ψαλιδιών - υπερτερεί των ασφαλτικών δεδομένου ότι κανείς πλέον δεν χτίζει αεριζόμενες ψυχρές στέγες και στο σύνολό τους γίνονται μη αεριζόμενες για καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά.

Γενικά πάντως η κυρίαρχη τάση είναι για θερμή και όχι ψυχρή στέγη!


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου