Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Η καλή αποστράγγιση είναι μισή στεγανοποίηση
Αποστράγγιση λέμε όλα εκείνα τα μέτρα που παίρνουμε ώστε τα νερά της βροχής να απομακρύνονται γρήγορα και ολοκληρωτικά από την κατασκευή.


Για παράδειγμα σε μια ταράτσα τα στοιχεία / μέτρα αυτά που θα καθορίσουν την πλήρη και επιτυχημένη αποστράγγιση είναι:

- η επάρκεια των κλίσεων

- η επιπεδότητα της επιφάνειας δηλαδή η έλλειψη σημείων συσσώρευσης του νερού

- ο αριθμός των απορροών

- η θέση των απορροών.


Αν κάποιo από τα στοιχεία αυτά είναι  προβληματικό, η αποστράγγιση θα έχει προβλήματα και η στεγανοποίηση όσο καλή κι αν είναι θα δοκιμάζεται συνεχώς από τα νερά.


Ένα άλλο παράδειγμα:

Όταν οι κατεβασιές από τη στέγη φέρνουν όλα τα όμβρια νερά μπροστά στα θεμέλια του σπιτιού τι εξέλιξη μπορεί να προδιαγραφεί;

Eιδικά αν το έδαφος γύρω από το σπίτι δεν έχει την κατάλληλη κλίση και δεν υπάρχει μια σχετικά στεγανή επίστρωση που να περιβάλλει το σπίτι.


Ένα οικόπεδο που έχει κλίση είναι πρόβλημα για το σπίτι που διακόπτει την φυσική απορροή των νερών.

Θα χρειασθεί τουλάχιστον μια αποστραγγιστική τάφρος που να συλλέγει τα επιφανειακά νερά και να τα οδηγεί κάπου μακριά από το σπίτι.


Κι ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η περιμετρική υπόγεια αποστράγγιση που προστατεύει τα τοιχία των υπογείων. Σε μερικά σπίτια είναι απόλυτα απαραίτητη κι αν δεν γίνει, οποιαδήποτε στεγανοποίηση θα αποτύχει αργά ή γρήγορα.

Υπάρχει μια πολύ υψηλή συνέργεια ανάμεσα στην αποστράγγιση και στη στεγανοποίηση,τόση ώστε θα πρέπει να τις βλέπουμε μαζί και όχι αποσπασματικά.Περισσότερες πληροφορίες για την αποστράγγιση στις κατασκευές μπορείτε να πάρετε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου