Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Στεγανοποίηση σε ταράτσες - πάρκινγκ / parking
Η έλλειψη χώρου στις πόλεις έχει γίνει αιτία να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερες ταράτσες / δώματα για πάρκινγκ / parking.

Η στεγανοποίηση μιας τέτοιας ταράτσας γίνεται με τα κατάλληλα ασφαλτόπανα σε διπλή στρώση για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία δεδομένου ότι σε περίπτωση προβλήματος είναι αδύνατο να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις.


1. Στεγανοποίηση σε ταράτσες - πάρκινγκ / parking με τελική στρώση από μπετόν

Καθαρίζουμε την επιφάνεια κι εφαρμόζουμε ένα καλό ασφαλτικό αστάρι,πλούσιο σε στερεά.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται το πρώτο ασφαλτόπανο με πάχος 4mm οπλισμένο με spunbond πολυεστέρα και ελαστομερές ή πλαστομερές ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Επικάλυψη μίνιμουμ 10 cm κατά μήκος και 15cm στην κεφαλή. 
Η επικόλληση στο υπόστρωμα θα είναι πλήρης.

Ακολουθεί το δεύτερο ασφαλτόπανο παρόμοιων προδιαγραφών με μια παράλληλη μετατόπιση των αρμών.

Τo πάχος του μπετόν / γαρμπιλομπετόν δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 6cm και πρέπει να είναι οπλισμένο με κάποιο δομικό υαλόπλεγμα.

Σαν στρώση αποσύμπλεξης ανάμεσα στα ασφαλτόπανα και στο μπετόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρώσεις με ελάχιστη απαίτηση για ένα γεωύφασμα των 300gr/m2 προστατευμένο με ένα φύλλο πολυαιθυλενίου των 200μ (0.2mm).

Θα κοπούν αρμοί διαστολής ανά 4m, πλάτους τουλάχιστον 15mm και θα σφραγιστούν με την κατάλληλη ελαστομερή μαστίχη.


2. Στεγανοποίηση σε ταράτσες - πάρκινγκ / parking με τελική στρώση από ασφαλτοσκυρόδεμα

Τo δεύτερο αφαλτόπανο εδώ θα είναι τύπου Armex bridge. Σχετικά ρίξτε μια ματιά εδώ:

Ασφαλτόπανα για στεγανοποίηση σε γέφυρες / οδογέφυρες (1)


Tο πάχος του ασφαλτοσκυροδέματος θα κυμαίνεται μεταξύ 5-6 cm και το στρώσιμο του θα πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατό γιατί αλλιώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φουσκάλες κάτω απο τα ασφαλτόπανα.


Περισσότερα για τη στεγανοποίση σε ταράτσες - πάρκινγκ / parking μπορείτε να μάθετε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM
 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου