Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ίνες πολυπροπυλενίου για μπετόν, σοβάδες και λοιπά τσιμεντομίγματα

 Οι ίνες πολυπροπυλενίου σε συνήθη μήκη 6-12-18mm είναι ένα πρόσμικτο που χρησιμοποιούμε σε
μπετόν, σοβάδες και λοιπά τσιμεντομίγματα για τη βελτίωση της εμφάνισης των επιφανειών τους με τη μείωση της πλαστικής συρρίκνωσης και των επιφανειακών ρωγμών.

Οι ίνες πολυπροπυλενίου δεν υποκαθιστούν ούτε τους συνήθεις οπλισμούς ενίσχυσης,ούτε τις διαδικασίες για την σωστή σκυροδέτηση και την ωρίμανση του μπετόν.

Μια προσθήκη ινών σε ποσότητα 0,6-0,9 kg/m3 δεν τροποποιεί τις προδιαγραφές του μπετόν,του σοβά ή οποιουδήποτε τσιμεντομίγματος.

Οι ίνες πολυπροπυλενίου κατασκευάζονται από pellets με μια συνεχή διαδικασία εξέλασης αφού θερμανθούν,τεντωθούν για να αυξηθούν οι αντοχές τους,περάσουν από ένα μπάνιο ρητινών που θα τους προσδώσει τα επιθυμητά επιφανειακά χαρακτηριστικά για τη σωστή τους πρόσφυση και τον εύκολο διασκορπισμό τους και κοπούν στα επιθυμητά μήκη.

Οι αντοχές τους,το σχήμα,οι διαστάσεις της διατομής τους και το φινίρισμα τους είναι οι βασικές παράμετροι που τις διαφοροποιούν σε σχέση με άλλες. 

Η εργασιμότητα του μείγματος θα μειωθεί χωρίς όμως ιδιαίτερο πρόβλημα για της σκυροδέτηση και η μείωση αυτή θα εξαρτηθεί από:

- την ποσότητα των ινών ( αύξησή της μειώνει την εργασιμότητα)

- το μήκος τους ( τα μεγαλύτερα μήκη μειώνουν περισσότερο την εργασιμότητα).

Η απορρόφηση του νερού μειώνεται λόγω της μείωσης των ρωγμών. Συνεπώς αυξάνεται η αντοχή στους κύκλους πήξης - τήξης του νερού και στα άλατα αποπαγοποίησης.

Η επιφανειακή αντοχή αυξάνεται λόγω της μείωσης των επιφανειακών ρωγμών και της καλύτερης κατανομής των λεπτών υλικών κι έτσι οι ίνες πολυπροπυλενίου είναι πολύτιμες στα δάπεδα.

Τέλος οι ίνες πολυπροπυλενίου βελτιώνουν τις αντοχές και συμπεριφορά σε κρούση, ιδιαίτερα σε λεπτές διατομές.

Ρίξτε επίσης μια ματιά εδώ:

Ίνες πολυπροπυλενίου για ενίσχυση του μπετόν / σκυροδέματος (1)Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου