Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Περιμετρικές ταινίες απομόνωσης για θερμομπετόν και κολυμβητά δάπεδα ηχομόνωσης (2)

Οι περιμετρικές ταινίες απομόνωσης για θερμομπετόν και κολυμβητά δάπεδα Isofoam χρησιμοποιούνται για να απομονώσουν το θερμομπετόν και τα κολυμβητά / πλωτά δάπεδα από τους τοίχους και τα κάθετα στοιχεία με σκοπό να:

- αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες των θερμικών διαστολών

- να μειώνεται η μετάδοση του ήχου και οι δονήσεις από το δάπεδο προς τους τοίχους

- να μην υπάρχουν γραμμικές θερμογέφυρες όπου αυτό είναι κρίσιμο

- να μην υπάρχει διαρροή τσιμεντοπολτού κάτω από τυχόν ηχομονωτικά φύλλα

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις σε διάφορα πάχη και πλάτη που μπορείτε να δείτε εδώ:

Περιμετρικές ταινίες αρμών διαστολής για θερμομπετόν και πλωτά ηχομονωτικά δάπεδα (1)Τρόπος τοποθέτησης

Σε περίπτωση κολυμβητού δαπέδου ηχομόνωσης οι περιμετρικές ταινίες Isofoam μπορούν να μπουν στους τοίχους πριν από την εφαρμογή των ηχομονωτικών φύλλων ή και μετά. Η δεύτερη εκδοχή είναι και η συνιστώμενη.

Οι ταινίες Isofoam κολλιούνται πρόχειρα με κάποιο πρόσφορο είδος κολλητικής ταινίας - π.χ. χαρτοταινία - για να μείνουν στη θέση τους κατά τη σκυροδέτηση. Για να εξασφαλισθεί η στεγανότητά τους στην ένωση με τα ηχομονωτικά φύλλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτοκόλλητες ταινίες Adeflex πλάτους 5cm.

Eίναι βασικό οι περιμετρικές ταινίες να είναι κατασκευασμένες από ελαστικό,συμπιέσιμο υλικό που να επανέρχεται μετά από τις συστολές του δαπέδου.

Το ύψος της ταινίας θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να εξέχει αφού μπει και η τελική επίστρωση με πλακάκια κλπ.

Ότι περισσέψει μπορεί εύκολα να κοπεί με ένα μαχαίρι Stanley.

Aν καλέσετε στο 2310 428900 θα σας βοηθήσουμε με την επιλογή της κατάλληλης ταινίας απομόνωσης καθώς και με άλλα υλικά που χρειάζονται για το θερμομπετόν και την ηχομόνωση δαπέδων από κτυπογενείς ήχους.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου