Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Θερμομπετόν για ενδοδαπέδια θέρμανση: Υλικά που το κάνουν καλύτερο


Ρίξτε επίσης μια ματιά εδώ:


Θερμομπετόν για ενδοδαπέδια θέρμανση: Knauf FE 60 Magic (1)


Το θερμομπετόν είναι το γαρμπιλομπετόν που εγκιβωτίζει τις σωληνώσεις της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και αποτελεί τη βάση για το τελικό υπόστρωμα που μπορεί να είναι πλακάκια,μάρμαρο,laminate κλπ.


Μιλάμε για ένα πάχος κατά μέσο όρο 65-75mm που μπορεί να γίνει μικρότερο αν χρησιμοποιήσουμε ανυδρίτες.
 Θα πρέπει να υπάρχει μια κάλυψη του ανώτατου σημείου των σωληνώσεων κατά 25-50mm ανάλογα με το σύστημα και θα πρέπει τα μονοκόμματα μέρη να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα 40m2 και η μεγαλύτερη διάσταση τα 8m.
 Αλλιώς θα πρέπει να κοπούν αρμοί για την αποφυγή ανεπιθύμητων παραμορφώσεων.


Θερμική αγωγιμότητα του θερμομπετόν

Θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερη για να είναι πιο αποτελεσματικό το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πορώδες θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο και άρα θα πρέπει να λιγοστέψουμε το νερό και να αποκαταστήσουμε την εργασιμότητα με ένα καλό υπερρευστοποιητή της σειράς Glenium.


Οπλισμός του θερμομπετόν

Οπωσδήποτε θα πρέπει να οπλίζεται για την αποφυγή ρηγματώσεων κατά προτίμηση με ένα δομικό υαλόπλεγμα SGR 120 της Vertex.


Μείωση πάχους και εξάλειψη ρωγμών πλαστικής συρρίκνωσης

Αν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επιθυμητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίνες πολυπροπυλενίου Meraflex σε αναλογία 0,9kg/m3.


Περιμετρική απομόνωση για ανάληψη συστολοδιαστολών και αποφυγή θερμογεφυρών

Χρειάζονται περιμετρικές απομονωτικές ταινίες Isofoam πάχους 8-10mm. 
Kαμιά φορά η απαίτηση για θερμομόνωση στα περιμετρικά στηθαία είναι μεγαλύτερη οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά πάχους 20-25mm.


Κόλλες πλακιδίων

Χρειάζονται εύκαμπτες κόλλες πλακιδίων ελάχιστων προδιαγραφών C2TES1.

Για κόλλες πλακιδίων,ίνες πολυπροπυλενίου,δομικά πλέγματα,περιμετρικές ταινίες διαστολής και υπερρευστοποιητές θερμομπετόν,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου