Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Eπισκευαστικά κονιάματα,χυτά για δομικές επισκευές μπετόν Betonfix CRΤα επισκευαστικά κονιάματα Betonfix CR είναι χυτά,μη συρρικνούμενα,ινοπλισμένα κονιάματα,εμπλουτισμένα με αναστολείς διάβρωσης που χρησιμοποιούνται για δομικές επισκευές σε κατασκευές από οπλισμένο μπετόν.

Δεν είναι κατάλληλα για αγκυρώσεις  όπως τα επισκευαστικά κονιάματα Betonfix AL:

Χυτά / ρευστά,αντισυρρικνωτικά κονιάματα για πακτώσεις και αγκυρώσεις (grouting mortars) Betonfix AL


Για δομικές αποκαταστάσεις μιλώντας το Betonfix CR χρησιμοποιείται για πάχη ανάπτυξης 5-10cm ενώ το Betonfix AL όντας πιο λεπτόκοκκο χρησιμοποιείται για μικρότερα πάχη και πάντως μεγαλύτερα από το 1cm. 

Και τα δύο προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερα πάχη αν προστεθούν χαλαζιακά αδρανή συγκεκριμένης κοκκομετρίας.

Πεδία εφαρμογής

- Δομικές επισκευές αποκατάστασης σε στοιχεία από οπλισμένο μπετόν κατακόρυφα ή οριζόντια

- Αποκαταστάσεις τοπικές σε δάπεδα
- Πλήρωση διάκενων, φωλεών αδρανών,κακοσκυροδετημένων μερών,κοιλοτήτων και εσοχών

- Για χυτεύσεις ακριβείας - με καλούπι - για την προσαρμογή προκατασκευασμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

- Για την επιπέδωση και γενικά διαμόρφωση κατάλληλων βάσεων έδρασης για μηχανήματα.

Τρόπος χρήσης

Χρειάζεται ανακάτεμα μόνο με καθαρό νερό. 
Αναλογία ανάμιξης: 3,3-4,2 λίτρα νερού / σάκο 25 κιλών. 
Όχι περισσότερο νερό για τον κίνδυνο διαχωρισμού των αδρανών.

Εάν υπάρχουν ορατοί οπλισμοί,αφαιρείται το συνορεύον μπετόν και προστατεύονται με Kimifer:Για επισκευαστικά κονιάματα χυτά ή θιξοτροπικά για δομικές αποκαταστάσεις σε οπλισμένο μπετόν στην μεγαλύτερη γκάμα και σε απολύτως λογικές τιμές,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου