Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ρευστά κονιάματα για πακτώσεις και αγκυρώσεις

Τα κονιάματα Betonfix AL είναι χυτά / ρευστά,αντισυρρικνωτικά κονιάματα για πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας (grouting mortars). Από πλευράς αντοχών ανήκουν στην κλάση R4 ( θλιπτική αντοχή μεγαλύτερη από 45MPa).

Βασικές χρήσεις

- Αγκυρώσεις οπλισμών,αγκυρόβιδων,τζινετιών κλπ.

- Ενισχύσεις θεμελίων (underpinning)

- Πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων διαφόρων τύπων

- Σύνδεση προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

- Διαμορφώσεις εφεδράνων γεφυρών

- Αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος

- Επισκευές δομικές κοιλοτήτων και φωλεών αδρανών κλπ.

Τα κονιάματα Betonfix AL χρειάζονται μόνο την προσθήκη καθαρού νερού σε μια αναλογία 3,75-4,25 κιλά νερού / σάκο των 25 κιλών.

Τυχόν παραπάνω ποσότητα νερού θα προκαλέσει διαχωρισμό των αδρανών και θα υποβαθμίσει τις χημικές και μηχανικές αντοχές του κονιάματος. Συνεπώς η ακριβής δοσολογία θα πρέπει να τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια.

Η γκάμα δοσολογιών του νερού είναι για να επιτρέψει την επίτευξη της επιθυμητής θιξοτροπίας του κονιάματος ανάλογα με την τελική του χρήση.

To Betonfix AL είναι εν ολίγοις ένα ρευστό κονίαμα, αντίστοιχο του πάλαι ποτέ Emaco S55.


Ένα τεχνικό φυλλάδιο του στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/en-betonfix-al.pdf

Με το Betonfix AL μπορούν να γίνουν επεμβάσεις μέχρι 10cm πάχους.

 Για μεγαλύτερες επεμβάσεις μπορεί να γίνει προσθήκη χαλαζιακών αδρανών διαφόρων κοκκομετριών ανάλογα με το τελικό πάχος εφαρμογής.


Για χυτά / ρευστά,αντισυρρικνωτικά κονιάματα για πακτώσεις και αγκυρώσεις (grouting mortars) Betonfix AL, καλέστε μας στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου