Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Επισκευαστικά κονιάματα για αποκαταστάσεις σε δομικά στοιχεία από οπλισμένο μπετόν

Τα επισκευαστικά κονιάματα τα χρησιμοποιούμε κατά κόρον για επισκευές και αποκαταστάσεις σε φθαρμένες κατασκευές από οπλισμένο μπετόν.

Η γκάμα τους είναι πολύ μεγάλη και θα προσπαθήσουμε εδώ να δούμε τα πιο βασικά κριτήρια με τα οποία τα ξεχωρίζουμε.

Πρώτα πρώτα βάσει των αντοχών τους σε θλίψη τα ξεχωρίζουμε στις κατηγορίες R1,R2,R3,R4.

 Οι δύο πρώτες χρησιμοποιούνται για κοσμητικές εφαρμογές ενώ οι δύο τελευταίες για δομητικές επισκευές.

Υπάρχουν κονιάματα θιξοτροπικά που δουλεύονται με το μυστρί σε κάθετες επιφάνειες:


Επισκευή μπετόν : Επισκευαστικά κονιάματα Kristolithe


Όπως επίσης υπάρχουν και ρευστά επισκευαστικά κονιάματα που χρειάζονται καλούπι:


Eκτός από τη θλιπτική αντοχή και την επιθυμητή θιξοτροπία, άλλα κριτήρια που χρησιμοπούμε για την επιλογή είναι:

- η απλότητα και η ευκολία εφαρμογής

- η μέγιστη κοκκομετρία που έχει άμεση σχέση με το μέγιστο επιτρεπτό πάχος εφαρμογής σε μία στρώση

- η εξασφάλιση πρόσφυσης χωρίς βοηθητικά μέσα

- η αντοχή σε χημικούς παράγοντες

- η αντισυρρικνωτική συμπεριφορά

- η στεγανοποιητική ικανότητα

- η περιεκτικότητα σε συνθετικές ή μεταλλικές ίνες

- ο χρόνος πήξης και σκλήρυνσης κλπ.

Όλα τα παραπάνω μας αναγκάζουν να διαθέτουμε σε στοκ πολλά διαφορετικά επισκευαστικά κονιάματα που να μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές απαιτήσεις.

Για τους χρήστες σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουν να συγκρίνουν μήλα με μήλα.

Για τη μεγαλύτερη γκάμα απο επισκευαστικά κονιάματα,καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός -ΜΒΑ - DipM0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου