Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Αποστράγγιση νερών με αποστραγγιστικά κανάλια ή πλαστικά φρεάτιαH αποστράγγιση των επιφανειακών νερών από τις αυλές και τα οικόπεδα είναι must για πολλούς λόγους:

- μπορούν να προκαλέσουν είσοδο νερών στα σπίτια

- μπορούν να δημιουργήσουν υδροστατικές πιέσεις που να προξενούν στατικά προβλήματα

- πιθανές καθιζήσεις

- διάβρωση δομικών υλικών 

- δημιουργία λάσπης / προβλήματα μετακίνησης και προσβασιμότητας

- λιμνάσματα νερών που μαζεύουν κουνούπια

- ολισθηρότητα από παγοποίηση

Είναι πολύ βασικό λοιπόν να μαζεύονται γρήγορα τα νερά της βροχής και να αποστραγγίζονται σε μέρη που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα.


Πώς αντιμετωπίζονται τα επιφανειακά νερά;;

- τα αγνοείς με τις ανάλογες συνέπειες

- ανοιχτά,πρόχειρα ορύγματα

- επί τόπου δημιουργία καναλιών αποστράγγισης με καλούπια και σκυροδέτηση

- σύστημα από πλαστικά φρεάτια που μπαίνουν σε στρατηγικά,μεμονωμένα σημεία για να συλλαμβάνουν τα νερά και να τα οδηγούν μακριά μέσα από υπόγειες σωληνώσεις:


Πλαστικά φρεάτια κυβόσχημα για την αποχέτευση / αποστράγγιση των νερών της βροχής (2)


- επιφανειακά,αποστραγγιστικά,αρθρωτά,προκατασκευασμένα κανάλια με σχάρες που μαζεύουν τα νερά και τα οδηγούν σε μέρη όπου δεν προξενούν προβλήματα. Εργοστασιακά,σύγχρονα προϊόντα που μεταφέρονται και στήνονται εύκολα:


Για πλαστικά φρεάτια και αποστραγγιστικά κανάλια σε πολύ καλές τιμές,καλέστε μας στο 2310 428900 Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου