Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες χειρός Rotband της Knauf σε χαμηλές τιμές

Γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες Rotband της  Knauf στις καλύτερες τιμές μόνο στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Οι γυψοσοβάδες χειρός Rotband της Knauf είναι ιδανικοί για γρήγορες εσωτερικές - ποτέ σε εξωτερικό χώρο -  επεμβάσεις και αποκαταστάσεις στην περίπτωση ανακαινίσεων. 

Ομοίως για νέες εργασίες μικρής έκτασης όπως για παράδειγμα για το σοβάτισμα ενός καινούριου δωματίου.

Διαθέτουν ένα χρόνο εργασιμότητας 1-2 ωρών ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας και δουλεύονται δυνητικά σε πάχη 5-50mm.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε χώρους αυξημένης σχετικής υγρασίας όπως είναι τα μπάνια και κουζίνες.

Οι απλοί γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες Rotband έχουν τη μορφή σκόνης και οι σοβάδες Rotband Reno διατίθενται σε παστώδη μορφή.

Οι σοβάδες Rotband εφαρμόζονται τυπικά σε στρώσεις των 10mm με μια κατανάλωση υλικού για το δεδομένο πάχος περίπου 8kg/m2. 

Δηλαδή για να πιάσουμε ένα συγκεκριμένο πάχος των x mm θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 0.8x κιλά υλικού. Φαντασθείτε τη διαφορά με τους παραδοσιακούς τσιμεντοσοβάδες!

Ανάλογα με τις προς μεταχείριση επιφάνειες χρειάζεται η κατάλληλη προετοιμασία και αστάρι.

Εφαρμόζονται με ελάχιστο πάχος σοβά 5mm και μέσο πάχος 10mm. Συνιστάται η χρήση οδηγών σοβά για επίτευξη πάχους 10mm και μεταλλικού,τραπεζοειδή πήχη για το στρώσιμο.

Οι γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες Rotband  με την κατάλληλη προετοιμασία μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο και επίστρωση πλακιδίων.

Σε κάποια ειδικά σημεία όπως είναι να σημεία συνάντησης διαφορετικών δομικών υλικών ή διάφορα θερμομονωτικά υλικά θα χρειαστεί εφελκυστική ενίσχυση με ένα υαλόπλεγμα.

Οι γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες Rotband χρησιμοποιούνται ευρέως από τους τεχνίτες για γρήγορες επισκευές κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης / συντήρησης.

Ρίξτε εδώ μια ματιά στους σοβάδες μηχανής της Knauf:

Γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες Knauf στις καλύτερες τιμές


Γυψοσοβάδες / έτοιμοι σοβάδες χειρός Rotband της Knauf στις χαμηλότερες τιμές μόνο στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου