Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα: Μια σύντομη ανάλυση (2)


Βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα με την ανάλογη τεχνική υποστήριξη θα βρείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Ρίξτε πρώτα μια ματιά στο 1ο μέρος αυτού του άρθρου:


Βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα: Είδη -τιμές (1)


1. Μειωτές νερού / ρευστοποιητές

Είναι τα βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για να μειώσουν το νερό που απαιτείται για την παραγωγή ενός μπετόν με συγκεκριμένη κάθιση ή να μειώσουν τον υδατοτσιμεντοσυντελεστή ή να μειώσουν το τσιμέντο για οικονομία ή για να αυξήσουν την εργασιμότητα. 
Μιλάμε για μειώσεις νερού της τάξης του 5-10%.

2. Υπερρρευστοποιητές

Είναι τα βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα που κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα τη δουλειά των ρευστοποιητών.

Μιλάμε για μειώσεις νερού 10-30%. Χρησιμοποιούνται για ρευστό μπετόν, μπετόν με ιδιότητες αυτοσυμπύκνωσης,πολύ υψηλές τελικές αντοχές και αυξημένη λειτουργική ζωή.

3. Επιβραδυντές που χρησιμοποιούνται κυρίως σε υψηλές θερμοκρασίες καΙ για  μακρινές μεταφορές μπετόν για να καθυστερούν τις διαδικασίες της πήξης του.

4. Επιταχυντές που επιταχύνουν την πήξη και τη σκλήρυνση του μπετόν και χρησιμοποιούνται κυρίως στις χαμηλές θερμοκρασίες. Βοηθούν στην ανάπτυξη μεγαλύτερων πρώιμων αντοχών όταν αυτό είναι επιθυμητό.

5. Βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης που χρησιμοποιύνται ευρέως σε λιμενικά και παραθαλάσσια έργα γενικά,σε γέφυρες όπου χρησιμοποιούνται αλάτια αποπαγοποίησης,σε πάρκινγκ κλπ.

Τέλος υπάρχουν πρόσμικτα για μείωση της συρρίκνωσης,στεγανωτικά μάζας, για χρωματισμό του μπετόν στη μάζα του,για αυτοσυμπυκνούμενο μπετόν,με αντιπαγετική δράση κλπ.

Οι μηχανικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα συν και τα πλην τους και να τα σταθμίζουν πριν από την κάθε εφαρμογή.


Βελτιωτικά / πρόσμικτα για μπετόν / σκυρόδεμα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων θα βρείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης


Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου