Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Επισκευαστικά κονιάματα για επισκευή μπετόν (2)

Επισκευαστικά κονιάματα για επισκευή μπετόν και κάθε είδους δομικές αποκαταστάσεις στις καλύτερες τιμές, μόνο στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Ρίξτε μια ματιά στο 1ο μέρος αυτού του άρθρου εδώ:


Επισκευαστικά κονιάματα για δομική αποκατάσταση / επισκευή μπετόν (1)


Tο μέγιστο πάχος στρώσης

Ένα άλλο βασικό σημείο για τα επισκευαστικά κονιάματα είναι το πόσο πάχος μπορούμε να καλύψουμε με μια στρώση. 

Αυτό βέβαια έχει να κάνει σχέση με τη μέγιστη κοκκομετρία των αδρανών που χρησιμοποιούνται.

Για πολύ μικρά πάχη επεμβάσεων χρειαζόμαστε επισκευαστικά κονιάματα με μικρές κοκκομετρίες.

Θέλουμε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και να καλύπτεται πιθανώς με ένα απλό χρώμα.

Στην περίπτωση αυτή είναι ακατάλληλο ένα επισκευαστικό κονίαμα με χοντρά αδρανή που θα έδινε μια άγρια,ανώμαλη επιφάνεια.

Αντίθετα για μια επέμβαση μεγάλου πάχους, ένα λεπτόκοκκο επισκευαστικό κονίαμα θα ήταν ασύμφορο μιας και θα χρειαζόμασταν πολλές στρώσεις και ώρες για να κάνουμε τη δουλειά μας.

Η γρήγορη επίτευξη ικανών μηχανικών αντοχών σε πολλά περιπτώσεις είναι πολύ κρίσιμη για να παραδοθεί ένα έργο γρήγορα σε χρήση ή επανάχρηση.
 Άρα μας ενδιαφέρει πόσο γρήγορο πήζει και σκληρύνεται το επισκευαστικό κονίαμα.

Τα επισκευαστικά κονιάματα με μειωμένη συρρίκνωση έχουν μέσα στη μάζα τους ειδικά πρόσμικτα που την περιορίζουν και έτσι έχουμε μικρότερη εκδήλωση ρωγμών τόσο σε αριθμό όσο και σε εύρος.

Και βέβαια αυτό σημαίνει πιο δύσκολη διείσδυση της υγρασίας,των αλάτων,του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα και λιγότερη ενανθράκωση.

Πολλά επισκευαστικά κονιάματα περιέχουν και αναστολείς διάβρωσης για την αποτελεσματικότερη προστασία των σιδηρών οπλισμών.

Για επισκευαστικά κονιάματα κάθε μορφής και κάθε χρήσης, τηλεφωνήστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου