Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ψυχρά ασφαλτόπανα για μονώσεις ταρατσών: Νέες οικολογικές τεχνολογίες για καλύτερο περιβάλλον!Στο οριακό σημείο μόλυνσης που βρίσκονται τα αστικά κέντρα κάθε οικολογική παρέμβαση,οσοδήποτε μικρή είναι και μια ανάσα για το περιβάλλον και τους κατοίκους.

Έχουμε μιλήσει εδώ για το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και για τους τρόπους τους σχετιζόμενους με δομικά υλικά  με τους οποίους μπορούμε να το αμβλύνουμε:

Αστική θερμική νησίδα: Πράσινα δώματα και ψυχρά χρώματα στον αγώνα για πιο ανθρώπινες πόλεις!


Τα ψυχρά χρώματα και ψυχρά υλικά εν γένει χρησιμοποιούνται για πιο ανοιχτόχρωμες και συνεπώς πιο ανακλαστικές αστικές επιφάνειες που θα δρουν λιγότερο σαν θερμοσυσσωρευτές.

Επιφάνειες με μεγάλη ανακλαστικότητα αλλά και υψηλά ποσοστά επανεκπομπής προς το περιβάλλον τυχόν απορροφηθείσας θερμικής ενέργειας βοηθάνε στην ανάπτυξη χαμηλότερων θερμοκρασιών στις αστικές επιφάνειες. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα βράδια η κατάσταση είναι πιο ευμενής με σαφώς λιγότερη θερμότητα να αποδίδεται προς το περιβάλλον.

Τα ψυχρά ασφαλτόπανα που χρησιμοποιούνται σαν τελικές στρώσεις στις μονώσεις ταρατσών είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα ασφαλτόπανα είναι περισσότερο αξιόπιστα από στεγανοποιητική άποψη από τα επαλειφόμενα υλικά και είναι πολύ καλή εξέλιξη ότι πλέον υπάρχουν ασφαλτόπανα που συμπεριφέρονται σαν ψυχρά υλικά,θέλουμε να πούμε ότι η στεγανοποίηση αποκτάει νέες διαστάσεις στα πλαίσια των ψυχρών υλικών.

Για τα ψυχρά ασφαλτόπανα IKO Carrara μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο τα ασφαλτόπανα IKO Carrara βελτιώνουν το περιβάλλον μετατρέποντας τα οξείδια του θείου και του αζώτου σε αβλαβείς,ουδέτερες ουσίες.

Το κόστος;

Eλάxιστα παραπάνω σε σχέση με ένα καλό ελαστομερές,βαρύ ασφαλτόπανο με λευκή ψηφίδα.

Μη κοιτάτε τι μπορεί να κάνει το κράτος για ένα καλύτερο περιβάλλον!
 Κάντε την αρχή εσείς οι ίδιοι με τις υπεύθυνες και ενημερωμένες επιλογές σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ψυχρά ασφαλτόπανα  IKO Carrara καθώς και  τιμές μπορείτε να βρίσκετε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη. 


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM Blogger Tricks

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Αστική θερμική νησίδα: Πράσινα δώματα και ψυχρά χρώματα στον αγώνα για πιο ανθρώπινες πόλεις!
Αστική θερμική νησίδα ή αστική θερμονησίδα - urban heat island - λέμε το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο η θερμοκρασία στις κεντρικές περιοχές των πόλεων κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών μηνών είναι διακριτά υψηλότερη από την αντίστοιχη στα προάστια και στις αγροτικές περιοχές που τις περιβάλλουν.

Tόσο η θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα όσο και οι θερμοκρασίες των αστικών επιφανειών - ασφάλτου,πεζοδρομίων,κελύφους των κτιρίων - είναι αισθητά υψηλότερες.

Τα βασικά αίτια του φαινομένου είναι τα εξής:

- η υψηλή απορρόφηση της ηλιακής θερμότητας από τις αστικές επιφάνειες που έχουν υψηλή θερμοχωρητικότητα και γενικά χαμηλή ανακλαστικότητα. 

Οι επιφάνειες αυτές δρουν σαν θερμοσυσσωρευτές που αποδίδουν την αποθηκευμένη τους θερμότητα κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών εμποδίζοντας τις φυσιολογικά χαμηλότερες θερμοκρασίες της νύχτας να αποφορτίσουν κάπως την κατάσταση δίνοντας μια ανάσα δροσιάς στο θερμόπληκτο σύστημα.

- όλες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες - βιομηχανία,κλιματισμός,κυκλοφορία οχημάτων κλπ.

 - η έλλειψη πρασίνου που επιτείνει από τη μια το πρόβλημα της θερμοσυσσώρευσης και της επανεκπομπής της θερμότητας και από την άλλη το πρόβλημα της μειωμένης εξάτμισης του νερού των εδαφών και της φύτευσης που θα μπορούσε να μειώσει την θερμότητα του περιβάλλοντος και κυρίως τα θερμοκρασιακά peaks.

Τα ψυχρά χρώματα μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην άμβλυνση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας:

Ψυχρά χρώματα - "θερμομονωτικά" χρώματα για τοίχους και ταράτσες: Πόσο αποτελεσματικά είναι;


Τα ψυχρά χρώματα αλλά και  γενικά τα ψυχρά υλικά όπως τα ψυχρά ασφαλτόπανα ανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας και έτσι κρατούν χαμηλότερες τις θερμοκρασίες των αστικών επιφανειών.

Πολύ μπορούν να βοηθήσουν και τα πράσινα δώματα που είναι μια ευφυής λύση για την καλπάζουσα αστικοποίηση:

Ταρατσόκηποι - πράσινα δώματα : Tα πλεονεκτήματα (2)


Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μπορούν να γίνουν και κάποτε η πραγματικότητα θα μας κάνει να τα πραγματοποιήσουμε εκόντες-άκοντες.

Ως τότε προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε περισσότερα ψυχρά χρώματα και υλικά γενικά. Καλό για το άμεσο περιβάλλον σας αλλά και για το ίδιο το σπίτι σας.

Περισσότερα για την αστική θερμική νησίδα θα πούμε σε προσεχείς αναρτήσεις.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Τσιμεντοσανίδες vs γυψοσανίδες: Ομοιότητες και διαφορές
Τόσο οι τσιμεντοσανίδες όσο και οι γυψοσανίδες είναι έτοιμα,προκατασκευασμένα λεπτά δομικά πάνελ του συγκαταλέγονται στην ξηρά δόμηση και ευκολύνουν την κατασκευή. 

Μιλάμε για έναν γρήγορο και ευέλικτο τρόπο δόμησης χωρίς λάσπη και σοβάδες και χωρίς μεγάλα νεκρά φορτία.


Πριν συνεχίσουμε ρίξτε μια ματιά εδώ:

Γυψοσανίδες – Θεσσαλονίκη: Οι καλύτερες τιμέςOι γυψοσανίδες είναι κατά πολύ φθηνότερες από τις τσιμεντοσανίδες και χρησιμοποιούνται για επενδύσεις τοίχων,δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων και κατασκευή ψευδοροφών. 

Η χρήση τους είναι αποκλειστικά εσωτερική.

Εκτός από τις κλασσικές που έρχονται σε ένα χρώμα ιβουάρ ή ωχρό γκρι υπάρχουν και οι πράσινες ανθυγρές γυψοσανίδες για εσωτερικούς χώρους μεγάλης σχετικής υγρασίας και οι ροζ πυράντοχες για εργασίες όπου πρέπει να επιτευχθεί μια υψηλή ταξινόμηση ως προς τη συμπεριφορά στη φωτιά.

Αλλά τονίζεται ότι οι γυψοσανίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές εργασίες ακόμη κι όταν είναι προφυλαγμένες από την άμεση έκθεση στο νερό.

Για εξωτερικές εργασίες χρησιμοποιούμε τις πολύ βαρύτερες ακριβότερες και σαφώς ανθεκτικότερες στην υγρασία τσιμεντοσανίδες.

Είναι ιδανικές για δημιουργία εξωτερικών πετασμάτων και αρκετά δημοφιλείς γιατί είναι οικονομικότερες από τα τούβλα,τους φυσικούς και τεχνητούς λίθους και τους διάφορους τύπους σοβάδων. 

Είναι πολύ ανθεκτικές σε UV,βροχή,αλατονέφωση,υψηλές θερμοκρασίες και απρόσβλητες από πουλιά,έντομα και τρωκτικά.

Αντέχουν στα σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας, είναι πολύ ανθεκτικές σε κρούσεις και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Το ότι μοιάζουν με το ξύλο αλλά είναι ισχυρότερες και φθηνότερες από αυτό έχει συμβάλει πολύ στη δημοφιλία τους.

Εσωτερικά χρησιμοποιούνται πολύ στους πάγκους της κουζίνας και σαν υπόστρωμα για τα πλακάκια στους τοίχους που συνορεύουν άμεσα με μπάνια και ντους όπου απαγορεύεται ρητά η χρήση ανθυγρών γυψοσανίδων.

 Οι τσιμεντοσανίδες αντέχουν καλύτερα στην υγρασία και στη μούχλα από τις ανθυγρές και δεν αποδομούνται από την συνεχή υγρασία.

Όλα τους τα αξεσουάρ είναι διαφορετικά από αυτά των γυψοσανίδων.

Για τις καλύτερες τιμές σε τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες,καλέστε μας στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Θερμές στέγες / κεραμοσκεπές: Βασικές αρχές αερισμούΟι στέγες / κεραμοσκεπές χωρίζονται ανάλογα με το που τοποθετείται η θερμομόνωση σε ψυχρές και θερμές:

Θερμή και ψυχρή στέγη: Οι διαφορές


Oι θερμές στέγες αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή των ημερών μας τόσο για λόγους ενεργειακής επάρκειας όσο και μέγιστης δυνατής εκμετάλλευσης πολύτιμου χώρου.

Ο αερισμός της στέγης είναι υποχρεωτικός για να αποφεύγονται τα φαινόμενα της συμπύκνωσης και για τον έλεγχο των θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες.

Στην περίπτωση των παραδοσιακών μεμβρανών κεραμοσκεπής που είναι κατασκευασμένες από ασφαλτικό υλικό και συνεπώς δρουν σαν φράγματα υδρατμών,χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον αερισμό που πρέπει να προβλέπεται τόσο πάνω όσο και κάτω από τη μεμβράνη.

Τουλάχιστον 5cm ελεύθερου αέρα θα πρέπει να προβλέπονται έτσι ώστε να υπάρχει άνετη κυκλοφορία.

Για να γίνει αυτό αφήνονται ανοίγματα εισόδου και εξόδου στα γείσα και ενίοτε στους κορφιάδες αν και στην Ελλάδα - πολύ κακώς - συνηθίζουμε τους λασπωτούς κορφιάδες.

Η παραπάνω διαστρωμάτωση είναι βέβαια όχι και ότι πιο εύκολο από κατασκευαστική άποψη.

Υπάρχει κάποια πιο βατή κατασκευαστικά εναλλακτική λύση;

Βεβαίως και υπάρχει και ακούει στο όνομα αναπνέουσα μεμβράνη:


Τι καινούριο φέρνει μια αναπνέουσα μεμβράνη;

Mας απαλλάσσει από την υποχρέωση αερισμού στο κάτω μέρος της και έτσι γλιτώνουμε 5cm χώρου που μπορεί να χρησιμεύσει για επιπρόσθετη θερμομόνωση και βέβαια αρκετή κατασκευαστική σκοτούρα.

Χρειάζεται φράγμα υδρατμών η αναπνέουσα μεμβράνη;

Aυτό θα το κρίνουμε ανάλογα με την τοποθεσία του σπιτιού και τη χρήση του χώρου. 

Σε μια θερινή κατοικία για παράδειγμα δεν θα είχε νόημα ενώ σε μια χειμερινή κατοικία σε υψόμετρο 1000m δεν θα γινόταν χωρίς αυτήν.

 Γενικά είναι λογικό να αποφεύγουμε τα φράγματα υδρατμών εκεί που δεν είναι τελείως απαραίτητα.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Θερμογέφυρες και φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών


Οι θερμογέφυρες είναι κάποια σημεία της θερμομόνωσης όπου για διάφορoυς λόγους η μετάδοση της θερμότητας είναι πιο εύκολη από ότι συνήθως.

Για παράδειγμα όταν κάνουμε εσωτερική θερμομόνωση υπάρχει πρόβλημα στις γωνίες,πρόβλημα που εκδηλώνεται συχνά με συμπύκνωση υδρατμών στα υπόψη σημεία και εμφάνιση μούχλας. Μιλάμε εδώ για ασυνέχειες και κενά στο θερμομονωτικό υλικό.

Υπάρχουν επίσης οι σημειακές θερμογέφυρες που οφείλονται σε τρυπήματα για στηρίξεις,διελεύσεις κλπ και τέλος εκείνες οι θερμογέφυρες όπου αναγκαζόμαστε για διάφορους λόγους να χρησιμοποιούμε τοπικά, άλλα υλικά θερμομόνωσης με μεγαλύτερο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας.

Μερικές φορές οι θερμογέφυρες έχουν μια κανονικότητα στην εμφάνιση τους όπως π.χ.  στα σημεία των ορθοστατών όταν μιλάμε για ξηρά δόμηση.

Άλλες πάλι φορές δεν υπάρχει κάποια κανονικότητα όπως π.χ. όταν συμβαίνει με τα κενά στη μόνωση γύρω από τα κουφώματα.

Κάποιες φορές οι θερμογέφυρες είναι γεωμετρικής μορφής όπως π.χ. συμβαίνει στις συμβολές των τοίχων με τα δάπεδα.

Όλες οι θερμογέφυρες είναι δυνητικά υποψήφιες για συμπύκνωση υδρατμών και δημιουργία μούχλας.

Η συμπύκνωση μπορεί να είναι επιφανειακή / φανερή όπως συμβαίνει στα  παράθυρα και στις γωνίες των τοίχων αλλά κάποιες φορές μπορεί να είναι κρυφή / μη ορατή και να εκτυλίσσεται μέσα στη διατομή ενός τοίχου. 

Αυτή η τελευταία είναι και η πιο επικίνδυνη γιατί μπορείς να την αντιληφθείς μόνο με καταστροφικές μεθόδους.

Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγχονται οι συνέπειες των θερμογεφυρών είναι να μην υπάρχουν!  

Αυτό απαιτεί πρόληψη είτε θεραπεία.

Η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη μέθοδος και γι αυτό συμφέρει η χρήση της εξωτερικής θερμομόνωσης που αντιμετωπίζει ικανοποιητικά το πρόβλημα των θερμογεφυρών.

Αν παρ' ελπίδα υπάρχει δυσκολία θεραπείας λόγω κατασκευαστικών κωλυμάτων, τότε μπορούμε να επέμβουμε σε άλλους κρίκους της αλυσίδας του φαινομένου όπως π.χ. στην εσωτερική υγρασία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θερμογέφυρες μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο 2310 428900.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών:Τρόπος τοποθέτησης (2)
2o μέρος


Εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών: Τρόπος τοποθέτησης

Όταν έχεις πάνω σε μια ταράτσα μια θερμομονωτική στρώση ανάμεσα σε δύο στρώσεις που είναι πρακτικά φράγματα υδρατμών, μπορεί να έχεις πρόβλημα από παγιδευμένη υγρασία. 

Αυτή η υγρασία μπορεί να μπαίνει από αστοχίες τις στεγανοποίησης,από την εσωτερική διάχυση των υδρατμών ή και να υπάρχει στα υλικά κατασκευής της ταράτσας.

Ο μελετητής θα πρέπει να σκεφθεί να δώσει μια λύση με αποστράγγιση ή εξαερισμό. Γενικά μια βασική αρχή της δομοφυσικής είναι να αφήνεται περιθώριο ώστε τα υγρά δομικά στοιχεία ή τα μέρη τους να μπορούν να στεγνώσουν.

Αν δεν προβλεφθεί μια τέτοια μεθόδευση ο δυστυχής ιδιοκτήτης θα βρεθεί ίσως στη δεινή θέση να αντικαταστήσει πλήρως το σύστημα της μόνωσης ή να ψάξει για κάποια ημίμετρα για να περισώσει ότι απέμεινε.

Οι εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών δεν μπορούν να σώσουν εύκολα μια βρεγμένη θερμομόνωση και δεν είναι ο ρόλος τους αυτός.

Οι κλασικοί εξατμιστήρες μονής λειτουργίας που φαίνονται ακριβώς επάνω θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να εξαερίζουν το χώρο κάτω από το στρώμα διάχυσης υδρατμών. Συνήθως μπαίνουν χωρίς αυτό και φυσικά  η λειτουργικότητά τους είναι σχεδόν μηδενική.

Μερικές φορές μπαίνουν εκ των υστέρων για να βοηθήσουν στο στέγνωμα μιας βρεγμένης θερμομόνωσης. Να κρατάτε μικρό καλάθι για τέτοιες εφαρμογές!

Τουλάχιστον όμως ας μπαίνουν σωστά κι αυτό θα γίνει αν στο θερμομονωτικό υλικό μπορούμε να χαράζουμε διόδους ελεύθερης διακίνησης των υδρατμών.

'Οπως και να έχει το πράγμα είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος της αστοχίας της σύνδεσης των εξατμιστήρων μόνωσης με τις στεγανωτικές μεμβράνες. 
Είναι σαν να πηγαίνουμε γυρεύοντας.
 Όσο κι αν το παλέψουν σωστά οι μονωτές είναι πάντα δύσκολο να γίνει στεγανή σύνδεση και κυρίως να αντέξει σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.
Οι εξατμιστήρες διπλής λειτουργίας - ακριβώς από επάνω - θα πρέπει επιπλέον να εξαερίζουν και στο άνω μέρος της θερμομονωτικής στρώσης.

 Για να μπορέσει όμως να γίνει σωστά θα πρέπει κι εδώ να τοποθετηθεί μια δεύτερη στρώση διάχυσης υδρατμών πάνω στη θερμομόνωση για να δίνει διόδους διακίνησης για τους υδρατμούς.


Συμπερασματικά

Έτσι κι αλλιώς οι εξατμιστήρες μόνωσης είναι πηγές προβλημάτων για τη στεγανοποίηση. Αν λοιπόν τους χρησιμοποιείτε, ας το κάνετε τουλάχιστον σωστά


Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:Εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών: Κάνουν δουλειά; (1)


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών: Κάνουν δουλειά; (1)
Οι εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών είναι στην ουσία κάποιοι πλαστικοί σωλήνες με προστατευτικό καπέλο που τοποθετούνται για να δώσουν διέξοδο σε τυχόν συγκεντρώσεις υδρατμών και να προλάβουν έτσι κάποιες αποκολλήσεις από την ισχυρή τάση των ατμών αλλά και την μερική ή ολική αχρήστευση των θερμομονωτικών υλικών από την υγρασία. 

Κάποια μαστόρια τους λένε και ξεθυμάστρες με την έννοια ότι ότι μέσω αυτών ξεθυμαίνουν οι υπό τάση υδρατμοί.

Η χρήση τους είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και πολλοί έμπειροι μονωτές αλλά και μηχανικοί πιστεύουν ότι οι εξατμιστήρες / εξαεριστήρες για μονώσεις ταρατσών δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιλύουν.

Η διακοπή της συνέχειας της στεγανοποίησης με δεκάδες εξατμιστήρες δημιουργεί υποψήφια σημεία εισόδου του νερού μέσα στη μόνωση γιατί είναι δύσκολο να στεγανοποιηθούν αξιόπιστα και σε βάθος χρόνου.


Και το θέμα είναι: Κάνουν τουλάχιστον κάποια δουλιά που να δικαιολογεί τη χρήση τους;;

H απάντηση είναι ότι έτσι όπως τους βάζουν στην Ελλάδα,τις πιο πολλές φορές δεν κάνουν τίποτα. 

Κι αυτό γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όπως τους βάζουν δεν μπορούν να εξαερίσουν ούτε μισό τετραγωνικό μέτρο. Για να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά θα πρέπει να μπορούν να φθάσουν στη βάση τους με εύκολο και γρήγορο τρόπο οι υδρατμοί.

Δεν συμβαίνει όμως αυτό γιατί δεν προβλέπουμε διόδους για τους υδρατμούς. Και οι δίοδοι αυτές μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη χρήση ενός στρώματος διάχυσης υδρατμών που θα μπει ακριβώς κάτω από το φράγμα υδρατμών.

Μιλάμε για μια στρώση όπως η IKO base Quadra που στην ουσία είναι ένα ασφαλτόπανο με ειδική διαμόρφωση στο κάτω μέρος του που επιτρέπει την διακίνηση των υδρατμών.

 Έτσι δεν δημιουργούνται ποτέ τοπικές τάσεις και οι υδρατμοί οδηγούνται μέσω των διόδων που τους δίνουμε προς τη βάση των εξατμιστήρων κι από κει φεύγουν προς το περιβάλλον.


Τέλος του 1ου μέρους

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Φράγμα υδρατμών σε μονώσεις ταρατσών. Βάζουμε ή όχι; (2)
2ο μέρος

Το φράγμα υδρατμών στην περίπτωση της στέγης θα μπει κάτω ακριβώς από το θερμομονωτικό,ινώδες υλικό και θα διακόψει την άνοδο των υδρατμών και τα πιθανά προβλήματα που θα επιφέρει.

Θα μπει δηλαδή προς την πλευρά του θερμαινόμενου χώρου.

Το τι ακριβώς θα είναι το φράγμα υδρατμών εξαρτάται από τα επίπεδα της εσωτερικής υγρασίας. 

Αν μιλάμε για νορμάλ περιπτώσεις μπορεί να είναι ένα φύλλο πολυαιθυλενίου ή ένα λεπτό ασφαλτόπανο. 

Αν είναι χώρος υψηλής υγρομετρίας όπου παράγονται πολλοί υδρατμοί θα χρειαστεί κάτι πιο δραστικό όπως ένα φύλλο καθαρού αλουμινίου μέσα σε ασφαλτικό υλικό.

Aν το κλίμα όπου βρίσκεται το σπίτι είναι μικτό,δηλαδή οι μέρες θέρμανσης και κλιματισμού είναι οι ίδιες περίπου μέσα στη χρονιά, προφανώς υπάρχει πρόβλημα ως προς το που θα πρέπει να τοποθετηθεί το φράγμα υδρατμών κι αυτό ερευνάται κατά περίπτωση.

Μια θερμή ημέρα οι υδρατμοί θα κινηθούν - αντίθετα με μια χειμωνιάτικη - από έξω προς το κλιματιζόμενο σπίτι και πιθανόν να συμπυκνωθούν στην επάνω μεριά του φράγματος υδρατμών δημιουργώντας πρόβλημα στη θερμομόνωση.

Άρα το κλίμα της περιοχής είναι πολύ βασική παράμετρος για την ορθή θέση του φράγματος υδρατμών και στα μικτά κλίματα το πράγμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Πολλοί δομοφυσικοί προτείνουν να μη χρησιμοποιείται φράγμα υδρατμών - σε μια τέτοια περίπτωση - σε όλες τις κατασκευές με νορμάλ εσωτερική υγρασία.

Θα ήταν λάθος να χρησιμοποιηθεί διπλό φράγμα υδρατμών εκατέρωθεν του θερμομονωτικού υλικού. Είναι βασικό να δίνουμε στις κατασκευές την ευκαιρία να στεγνώνουν σε περίπτωση διύγρανσης.

Στις μονώσεις ταρατσών χρησιμοποιούμε φράγμα υδρατμών στις κλιματικές ζώνες Γ και  Δ και σε όλα τα κτίρια που χαρακτηρίζονται υψηλού υγρασιακού φόρτου. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα το να βάλουμε φράγμα υδρατμών σε μια απλή κατοικία στην Αθήνα και γενικά στη νότιο Ελλάδα. 

Και το να βάλουμε ένα απλό ασφαλτικό γαλάκτωμα πιο πολλά προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει. 

Διότι όσοι υδρατμοί θα το διαπεράσουν θα εγκλωβίζονται στο επίπεδο το ασφαλτοπάνου ή της στεγανοποίησης που είναι πιο ισχυρά φράγματα υδρατμών από το ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

Για την περίπτωση των εξατμιστήρων μονώσεων θα μιλήσουμε σε άλλη ανάρτηση.Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:

Φράγματα υδρατμών: Τι είναι,πως και πότε μπαίνουν! (1)Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Φράγματα υδρατμών: Τι είναι,πως και πότε μπαίνουν! (1)


Τα φράγματα υδρατμών είναι ένα μέρος της μόνωσης που πολλές φορές γίνεται νευραλγικό.

Η απειλή του νερού στις κατασκευές δεν είναι μόνο εξωτερική αλλά δυνητικά και εσωτερική. 

Δηλαδή το νερό δεν έρχεται μέσα στα σπίτια μόνο από τα υπόγεια ή την βροχή αλλά μπορεί να απειλήσει και λόγω της διάχυσης των εσωτερικών υδρατμών που υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα συμπυκνωθούν και θα θέσουν σε δοκιμασία την δομική ακεραιότητα της κατασκευής.

Για παράδειγμα μια στέγη που είναι μονωμένη στο επίπεδο των ελκυστήρων με ένα ινώδες υλικό - ορυκτοβάμβακα,πετροβάμβακα κλπ - θα έχει πιθανότατα πρόβλημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα από συμπυκνώσεις μέσα στη μάζα του μονωτικού υλικού.

Τι συμβαίνει ακριβώς;

Oι υδρατμοί. οι οποίοι  όπως είναι λογικό κινούνται από την πλευρά των υψηλών πιέσεων προς αυτήν των χαμηλών πιέσεων. ανεβαίνουν προς τα πάνω,περνάνε μέσα από την ψευδοροφή και φθάνουν στο μονωτικό υλικό.

Κάπου στο άνω μέρος του θα συναντήσουν ψυχρές θερμοκρασίες,θα συμπυκνωθούν και θα διαβρέξουν το ινώδες υλικό απομειώνοντας τη θερμομονωτική του αξία. 

Το φαινόμενο είναι μεν αντιστρεπτό αλλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα το χειμώνα θα έχουμε μειωμένη ή και καθόλου θερμομόνωση.

Το μέγεθος και η ένταση του φαινομένου εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες:

1. Aπό το κλίμα της περιοχής,κυρίως από το πόσο μπορεί να πέσει η εξωτερική θερμοκρασία.

2. Από την ποσότητα των παραγόμενων υδρατμών στο σπίτι.

Το πόσο ζημιά μπορεί να κάνει αυτή η συμπύκνωση εξαρτάται και από το είδος της δόμησης. 

Για παράδειγμα στην Ελλάδα η δόμηση είναι βαριά και πιο συγχωρητική σε τέτοια φαινόμενα. Σε άλλες χώρες όπου ο τρόπος δόμησης είναι πιο ελαφρύς και κυρίως στηρίζεται στην ξηρά δόμηση - π.χ. ΗΠΑ - τα προβλήματα θα μπορούσαν να είναι και πολύ μεγάλα.

Γι αυτό στις χώρες αυτές έχουν θεσπιστεί μέτρα για τα φράγματα υδρατμών και βρίσκονται στην καθημερινότητα των μηχανικών. Συν βέβαια το γεγονός ότι σε πολλά τέτοια μέρη οι χειμώνες είναι σαφώς πιο άγριοι από τους ελληνικούς.

Για να επιστρέψουμε όμως στο παράδειγμα μας, επειδή η στέγη είναι κατά βάση ελαφριά δόμηση μπορεί να έχει πολλά προβλήματα από τις συμπυκνώσεις ειδικά αν βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα ή σε ορεινό μέρος.Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:


Φράγμα υδρατμών σε μονώσεις ταρατσών. Βάζουμε ή όχι; (2)Για περισσότερες πληροφορίες για τα φράγματα υδρατμών, καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη. 


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipMΤρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Θερμή και ψυχρή στέγη: Οι διαφορέςΤο που θα τοποθετηθεί η θερμομόνωση σε μια κεκλιμένη στέγη είναι που θα τη χαρακτηρίσει σαν θερμή ή ψυχρή.

Σε μια θερμή στέγη η θερμομόνωση μπαίνει στο επίπεδο των αμειβόντων ή ψαλιδιών,ακολουθεί δηλαδή την κλίση της στέγης. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της σοφίτας θα είναι θερμομονωμένος και ζεστός ανεξάρτητα αν αποτελεί χώρο διαβίωσης ή όχι.

Στην περίπτωση της θερμής στέγης συμφέρει η στεγανοποίηση να γίνεται κατάσαρκα πάνω στη θερμομόνωση με μια αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών:

Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπών για μια ζωή!


Η μεμβράνη αυτή δεν χρειάζεται κενό αερισμού από την κάτω πλευρά της, πράγμα που απλοποιεί αρκετά την κατασκευή της στέγης. 

Επιτρέπει στους υδρατμούς να φεύγουν ακώλυτα προς τα πάνω και αποτρέπει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων μέσα στη θερμομόνωση.

Σε μια ψυχρή στέγη η θερμομόνωση μπαίνει σε οριζόντια θέση στο επίπεδο των ελκυστήρων,πάνω ακριβώς από τους χώρους διαβίωσης. Αφήνει δηλαδή το χώρο της σοφίτας εκτεθειμένο στο κρύο.

Κι εδώ η αναπνέουσα μεμβράνη - που μπαίνει στο επίπεδο των ψαλιδιών - υπερτερεί των ασφαλτικών δεδομένου ότι κανείς πλέον δεν χτίζει αεριζόμενες ψυχρές στέγες και στο σύνολό τους γίνονται μη αεριζόμενες για καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά.

Γενικά πάντως η κυρίαρχη τάση είναι για θερμή και όχι ψυχρή στέγη!


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Θερμομόνωση: Η θερμοπερατότητα για άσχετους
Η θερμοπερατότητα και ο αντίστοιχος συντελεστής της U έχει να κάνει σχέση με ολόκληρες διατομές στις κατασκευές σε αντιδιαστολή με τη θερμοαγωγιμότητα και τον αντίστοιχο συντελεστή της λ που αφορά συγκεκριμένα ομοιογενή υλικά.

Είναι προφανές ότι για μεγαλύτερη μονωτική ικανότητα θα θέλαμε και οι δυο αυτοί συντελεστές να έχουν κατά το δυνατό μικρότερες αριθμητικές τιμές.

Αν ένα υλικό Α έχει μικρότερο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας από ένα υλικό Β σημαίνει ότι έχει καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά από αυτό. 

Συμφέρει να χρησιμοποιούμε υλικά με μικρό λ για να πετυχαίνουμε καλύτερη θερμομόνωση ή έστω την ίδια αλλά με μικρότερο πάχους υλικού, κάτι που μπορεί να έχει δυνατά πλεονεκτήματα όπως οικονομία χώρου,ευκολότερη μεταφορά,μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα κλπ.

Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να μιλάμε για τη θερμοπερατότητα ενός τοίχου που αποτελείται από διπλή τοιχοποιία με θερμομονωτικό υλικό και διπλή στρώση σοβά. Για να να την υπολογίσουμε θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τι γίνεται με την κάθε στρώση ξεχωριστά.

Αντίθετα μιλάμε για τη θερμοαγωγιμότητα ενός συγκεκριμένου υλικού όπως η πολυστερίνη,ο σοβάς,το μπετόν κλπ. Για τα υλικά αυτά υπάρχουν έτοιμοι συντελεστές θερμοαγωγιμότητας που τους παίρνουμε από πίνακες.

Για να υπολογίσουμε τη θερμοπερατότητα ενός δομικού στοιχείου θα πρέπει να πάρουμε υπόψη τα πάχη των διαφορετικών υλικών που τα απαρτίζουν.

Υπολογίζουμε πρώτα τη λεγόμενη θερμική αντίσταση κάθε υλικού / στρώσης που αποτελεί το πηλίκον του πάχους της εκπεφρασμένο σε μέτρα δια του αντίστοιχου λ. 

Mε απλά λόγια η θερμική αντίσταση εκφράζει την αντίσταση στη διέλευση της θερμότητας και άρα τη θέλουμε να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. 

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την αύξηση του πάχους των υλικών είτε με τη χρήση υλικών με μικρότερο λ, δηλαδή με μεγαλύτερη θερμομονωτική ικανότητα.

Αν έχουμε για παράδειγμα σαν θερμομονωτικό υλικό 7αρα γραφιτούχα πολυστερίνη που έχει λ=0,031 W/m K, η θερμική αντίσταση του θα είναι 0,07/0,031=2,26 m2 W/K.

Αν υπολογίσουμε το άθροισμα των θερμικών αντιστάσεων των διαδοχικών στρώσεων - π.χ. σοβά,τουβλοδομής,πολυστερίνης,τουβλοδομής,σοβά σε μια τυπική διπλή τοιχοποιία - 
και μετά πάρουμε το αντίστροφο του αθροίσματος,θα έχουμε τη ζητούμενη  θερμοπερατότητα του τοίχου ( υπεισέρχονται και κάποιοι άλλοι συντελεστές που στα πλαίσια της παρούσας ανάρτησης δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν).

Αυτήν τη θερμοπερατότητα τη θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερη και πάντως μικρότερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που θέτουν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Επειδή το θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που κάνει πάντα τη διαφορά,για να μειώσουμε τη θερμοπερατότητα αυξάνουμε το πάχος του μέχρι να βρεθούμε εντός των κανονισμών ή των επιθυμιών μας.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Πράσινα / φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου: Τυπική διαστρωμάτωση (3)Τα πράσινα δώματα εκτατικού τύπου είναι η ιδανική επιλογή για τα μεσογειακά κλίματα και μπορείτε να βρείτε γι αυτά περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες): Εκτατική κι εντατική φύτευση (2)


Παρακάτω αναπτύσσονται οι βασικές στρώσεις μιας τέτοιας κατασκευής και εξηγείται ο ρόλος τους με συντομία.


Θερμομόνωση

Η θερμομόνωση γίνεται με υλικά που έχουν καλή θλιπτική αντοχή και συμπεριφορά στην υγρασία. 

Προτεινόμενη επιλογή, αυτή του αφρού πολυισοκυανουρίας Enetherm.

To φράγμα υδρατμών συζητήσιμο και ανάλογο των συνθηκών.

Στεγανοποίηση

Γίνεται συνήθως με αντιριζικά ασφαλτόπανα αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεμβράνες TPE. 

 Αντιριζικά λέγονται τα ασφαλτόπανα που έχουν στη μάζα τους κάποιες ριζοαπωθητικές ουσίες για να μη τρυπάνε από τα πανίσχυρα ριζικά συστήματα της φύτευσης.

Καλό είναι να χρησιμοποιούνται δύο ασφαλτόπανα με παράλληλη μετατόπιση των αρμών τους.

Αποστραγγιστική στρώση και στρώση συγκράτησης νερού

Συνήθως χρησιμοποιούνται αποστραγγιστικές μεμβράνες με μεγάλο ύψος εξογκωμάτων 20-25mm. 

Αντικαθιστά τις πολύ βαριές στρώσεις από χαλίκι.
Oι προεξοχές κοιτάνε προς τα κάτω δημιουργώντας ελεύθερο χώρο αποστράγγισης. 

Στο πάνω μέρος τους έχουν τρύπες για να φεύγει το πλεονάζον νερό. 
Κάποιο νερό συγκρατείται μέσα στον κενό χώρο των προεξοχών - μοιάζει με πολλά μικρά ποτηράκια - για μελλοντική τροφοδότηση της στρώσης φύτευσης.

Στρώση φίλτρου / γεωύφασμα

Πρόκειται για ένα γεωύφασμα πολυπροπυλενίου με πολύ καλά υδραυλικά χαρακτηριστικά που συγκρατεί το εδαφικό υλικό ώστε μη διαφεύγει προς τη στρώση αποστράγγισης. Παράλληλα δεν θα πρέπει να μπλοκάρονται οι πόροι του από τα λεπτά εδαφικά υλικά.

Κάποιες φορές βρίσκεται ενσωματωμένο στην άνω πλευρά της στρώσης αποστράγγισης

Υπόστρωμα ανάπτυξης εκτατικής φύτευσης

Για την τροφοδότηση της φύτευσης με θρεπτικά συστατικά. Δουλειά γεωπόνου.

Φύτευση

Όπως επισημάνθηκε στο link ιδανικά για τις μεσογειακές συνθήκες είναι τα σέδα / sedum.


Ίσως φαίνεται ανώφελο να μιλάμε τώρα στην Ελλάδα για τέτοια συστήματα αλλά αργά ή γρήγορα θα επιβληθούν από τις καταστάσειςΧρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες): Εκτατική κι εντατική φύτευση (2)


Η εκτατική φύτευση - πράσινα / φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου - είναι η πιο απλή περίπτωση στην οποία και χρησιμοποιούνται φυτά πολύ χαμηλών απαιτήσεων σε πότισμα,συντήρηση και φροντίδα.

Μιλάμε για ποώδη φυτά της οικογένειας των παχύφυλλων και κυρίως για διάφορες ποικιλίες από σέδα - τα λένε και αμάραντα.

Τα σέδα / sedum ταιριάζουν ιδανικά στο ελληνικό ζεστό και ξηρό κλίμα λόγω της ιδιαίτερων ξηροθερμικών τους αντοχών.

Είναι ας πούμε φυτά ξηρασίας με ικανότητα να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού και χρειάζονται την ελάχιστη δυνατή φροντίδα.

Είναι εύκολο να βρούμε την κατάλληλη ποικιλία από τα φυτώρια της περιοχής. Ανθίζουν ανάλογα με την ποικιλία στις αρχές της άνοιξης ή του φθινοπώρου με κίτρινα η ροζ λουλουδάκια.


Μερικές επιλογές μπορείτε να δείτε στην αρχή της ανάρτησης καθώς και παρακάτω:


Τα εκτατικού τύπου φυτεμένα δώματα δεν παρέχουν χρησιμοποιήσιμους χώρους προσωρινής διαβίωσης όπως τα εντατικού τύπου αλλά είναι πολύ πιο ελαφριά και διαχειρίσιμα.

Το κορεσμένο από νερό βάρος τους δεν ξεπερνάει τα 65-130 kg/m2 και δεν χρειάζονται γενικά στατικά μελέτη. 

Το πάχος τους κυμαίνεται στα 8-15cm. 
Είναι πιο κατάλληλα για υφιστάμενα κτίρια και για το ελληνικό κλίμα.


Αντίθετα τα  εντατικού τύπου φυτεμένα δώματα είναι βαριά - πάνω από 230 kg/m2 -  και με μεγάλο πάχος και χρειάζονται στατική μελέτη και μελέτη άρδευσης και αποστράγγισης.

 Είναι κατάλληλα μόνο για καινούρια κτίρια και μπορούν να παρέχουν χώρους συνάθροισης και αναψυχής. Μπορούν να φιλοξενήσουν πολλά και διαφορετικά φυτά και λουλούδια,θαμνώδη βλάστηση ακόμη και μικρά δέντρα.

 Μπορούν να δημιουργήσουν έναν κανονικό κήπο και δεν υπάρχει τίποτα που να βάζει περιορισμό στην φαντασία του αρχιτέκτονα τοπίου

Παραδείγματα φυτεμένων δωμάτων εντατικού τύπου μπορείτε να δείτε πιο κάτω:

Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:


Πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες): Βασικές γνώσειςΧρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες): Βασικές γνώσεις


Γιατί πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες);

Για την αναχαίτιση της άκριτης και άμετρης αστικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών! 

Οι χώροι πρασίνου βρίσκονται υπό διαρκή πίεση για να μη πούμε υπό διωγμό.
Η ανάπτυξη των κτιρίων καθ' ύψος μειώνει τη φυσική ροή του αέρα και υποβοηθά στη μόλυνση και στη σκόνη,στις υψηλότερες θερμοκρασίες και στις χαμηλότερες σχετικές υγρασίες.

Τα πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες) βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα έλκοντας βλαβερά σωματίδια στη φύτευση και στο χώμα. 

Επιπλέον η φύτευση απορροφάει με τα φύλλα της τα αερομεταφερόμενα σωματίδια και ξαλαφρώνει κάπως το περιβάλλον κι επίσης μέσω της φυσικής διαδικασίας της φωτοσύνθεσης μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο.

Από την άλλη οι αστικές αναπτύξεις γίνεται όλο και πιο στεγανές,χωρίς τα απαραίτητα  εδάφη που απορροφούν τα νερά της βροχής. 
Οι αποχετεύσεις δε έχουν την κακή συνήθεια να βουλώνουν - ειδικά σε κάτι χώρες σαν τη δική μας - και να επακολουθούν τρελές καταστάσεις.

Στο φαινόμενο συνεισφέρει και η γρήγορη απορροή των νερών από τα σκληρά, λεία και στεγανά οικοδομικά υλικά που δεν δίνουν την ευκαιρία στο νερό να εξατμιστεί και να μπει στο φυσικό του κύκλο.

Τα πράσινα / φυτεμένα δώματα (πράσινες στέγες) διακρατούν ένα μεγάλο ποσοστό των ομβρίων και βοηθούν στην αργή και ελεγχόμενη απορροή τους μειώνοντας έτσι τα φορτία του νερού στο αποχετευτικό σύστημα και επιτρέποντας την πιο γρήγορη εξάτμιση της συσσωρευμένης υγρασίας.

Αντικαθιστώντας μέσω των πράσινων δωμάτων το μπετόν με φυτεμένη γη,κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς την ανατροπή του θλιβερού ισοζυγίου φύσης-μπετόν.


Τα οφέλη των πράσινων δωμάτων εν τάχει:

- βελτιωμένο περιβάλλον - καλύτερη ποιότητα αέρα

- καλύτερη αισθητική

- αποσυμφόρηση του αποστραγγιστικού συστήματος σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων - αποφυγή φαινόμενων πλημμύρας

- ηχομονωτική και θερμομονωτική προστασία των υποκείμενων χώρων

- μείωση των φαινομένων των αστικών θερμικών νησίδων κλπ.

Στο επόμενο μέρος θα μιλήσουμε για τα δύο βασικά είδη φύτευσης : 
την εκτατική φύτευση που χρειάζεται μινιμαλιστική συντήρηση και την εντατική φύτευση που μπορεί να δημιουργήσει πολύτιμους χώρους συνάθροισης και αναψυχής.


Τέλος του 1ου μέρους.


Ρίξτε επίσης μια ματιά εδώ:

Κήποι σε δώματα / ταράτσες - πράσινα δώματα : Tα πλεονεκτήματα (1)


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Ψήνεστε το καλοκαίρι; Θερμομόνωση ταράτσας με χαμηλό budget! (2)


Σχετικά με τη θερμομόνωση ταράτσας μπορείτε να καλείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη. Θα βρείτε τιμές ιδέες και προτάσεις.


2ο μέρος

Στην εσχάτη των περιπτώσεων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απαρχαιωμένη λύση του ασβέστη και στις μέρες μας - προκειμένου να ψηθείτε το καλοκαίρι, ιδιαίτερα αν έχετε ευπαθή άτομα ή παιδιά στο σπίτι.

Μια πιο σύγχρονη λύση που συνδυάζει και τη στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η επικάλυψή της με ελαστομερή λευκά χρώματα που επίσης συμπεριφέρονται σαν ψυχρά χρώματα και βοηθάνε την κατάσταση το καλοκαίρι. Είναι μια λύση που μπορεί να διεκπεραιωθεί άνετα και σε επίπεδο do-it-yourself:

Στεγανοποίηση ταράτσας do-it-yourself σε χαμηλό κόστος με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά


Τα παραπάνω είναι κάποια μέτρα βοήθειας για το καλοκαίρι αλλά βέβαια δεν είναι κανονική θερμομόνωση ταράτσας η οποία χρειάζεται τη γνωστή και συμβατική λύση με πλάκες αρκετά μεγάλου πάχους από θερμομονωτικά υλικά όπως:

Όλα τα παραπάνω υλικά εκτός από την εξηλασμένη πολυστερίνη θα πρέπει να στεγανοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση ταράτσας. 

Το νερό τα εμποτίζει και μειώνει τη θερμομονωτική τους ικανότητα αυξάνοντας τον συντελεστή θερμοαγωγιμότητας λ. 

Η αύξηση της θερμοαγωγιμότητας είναι προφανώς κακή γιατί σημαίνει πιο εύκολη μεταφορά θερμότητας. Η προσπάθεια είναι να τη μειώνουμε κατά το δυνατόν.

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε στεγανοποίηση,η λύση της εξηλασμένης πολυστερίνης είναι μονοσήμαντη.

Η θερμομόνωση της ταράτσας μπορεί να γίνει με θερμομονωτικά πλακάκια:


Aν η λύση αυτή φανεί ακριβή μπορείτε να προμηθευτείτε ξεχωριστά την εξηλασμένη πολυστερίνη και κάποιες πλάκες που θα τις βάλετε από πάνω της σαν βάρος έναντι του κινδύνου υφαρπαγής από τον αέρα,προστασία από τον ήλιο και δημιουργία βατότητας.

Οι θερμομονωτικές πλάκες μπλοκάρουν τη διάδοση της θερμότητας με αγωγή και συναγωγή και το πετυχαίνουν καλύτερα όσο μικρότερο λ έχουν. 

Όταν θέλουμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός συγκεκριμένου πάχους του υλικού - τη θερμική του αντίσταση δηλαδή - διαιρούμε το πάχος εκπεφρασμένο σε μέτρα δια του λ.

Η θερμική αντίσταση μας δείχνει πόσο εύκολα ή δύσκολα διαπερνάει η θερμότητα ένα υλικό συγκεκριμένου πάχους. 

Ο υπολογισμός των θερμικών αντιστάσεων όλων των υλικών στη μόνωση ενός δώματος μπορεί να μας οδηγήσει στον υπολογισμό της θερμοπερατότητας του δώματος. 

Υπολογίζουμε τη θερμική αντίσταση κάθε υλικού,τις προσθέτουμε και παίρνουμε το αντίστροφο του αθροίσματος.

Εκείνο που προσέχουμε πάντα είναι να μην αφήνουμε κενά μέρη χωρίς θερμομόνωση - θερμογέφυρες δηλαδή - και να ελέγχουμε την κίνηση του νερού και από τις δύο κατευθύνσεις για να μην επηρεαστεί από αυτό η θερμομονωτική ικανότητα του υλικού.


Τέλος του 2ου μέρους. Διαβάστε το 1ο μέρος εδώ:Πληροφορίες και προσεγγιστικές τιμές για θερμομόνωση ταράτσας μπορείτε να παίρνετε από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Θα σας βοηθούσε να ρίχνατε και μια ματιά εδώ:


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM