Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Πλαστικά αποστραγγιστικά κανάλια / κανάλια αποστράγγισης: Τοποθέτηση (2)Για πλαστικά αποστραγγιστικά κανάλια / κανάλια αποστράγγισης σε μεγάλη γκάμα και πολύ καλές τιμές καλέστε στο 2310 428900. Εξυπηρετούμε και Αθήνα.


Πλαστικά αποστραγγιστικά κανάλια / κανάλια αποστράγγισης: Τι είναι; (1)


Πλαστικά αποστραγγιστικά κανάλια / κανάλια αποστράγγισης: Τοποθέτηση

1. Πρώτα απ' όλα κάνουμε μια εκτίμηση του απαιτούμενου βάθους του ορύγματος. 

Δεν αρκεί να πάρουμε υπόψη τις διαστάσεις του καναλιού αλλά επίσης το πάχος της κοίτης από μπετόν αλλά και το πάχος των πλευρικών τοιχίων.

Εννοείται ότι το έδαφος έχει συμπυκνωθεί επαρκώς για να μπορεί να εξυπηρετήσει την κλάση φορτίου  για την οποία προορίζεται.


Το πάχος της κοίτης από μπετόν συναρτάται με την εξυπηρετούμενη κλάση φορτίου ως εξής:

1. A15

Πάχος κοίτης μπετόν 8cm.

2. B125

Πάχος κοίτης μπετόν 12cm.

3. C250

Πάχος κοίτης μπετόν 15cm.

4. D400

Πάχος κοίτης μπετόν 20cm.

5. E600

Πάχος κοίτης μπετόν 20-25cm.

6. F900

Πάχος κοίτης μπετόν 25-30cm.Ομοίως και το πάχος των παράπλευρων τοιχίων:


1. A15

Πάχος τοιχίων μπετόν 8cm.

2. B125

Πάχος τοιχίων μπετόν 12cm.

3. C250

Πάχος τοιχίων μπετόν 15cm.

4. D400

Πάχος τοιχίων μπετόν 20cm.

5. E600

Πάχος τοιχίων μπετόν  25cm.

6. F900

Πάχος τοιχίων μπετόν 25-30cm.

2. Σκυροδετούμε τη βάση από μπετόν με την κατάλληλη κλίση για σωστή αποστράγγιση. 

Αν αναμένεται συχνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων συνιστάται οπλισμός της με πλέγμα ή ράβδους.

Ο πυθμένας θα πρέπει να έχει μια τέτοια κλίση που να επιτρέπει την απορροή.

Μπαίνουν τα κανάλια με τη βοήθεια ενός ράματος ξεκινώντας πάντα από τα χαμηλότερα σημεία. Η βάση πακτώνεται ώστε να μην υπάρχει μετατόπιση κατά την επικείμενη σκυροδέτηση.

Οι σχάρες θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τη σκυροδέτηση για να μην υπάρξει παραμόρφωση από την πλευρική πίεση.

Ελέγχουμε αν οι βίδες είναι καλά βιδωμένες και τοποθετούμε την τελική επιφανειακή στρώση, φέρνοντάς την 3-5mm ψηλότερα από τη στέψη της σχάρας .


Πλαστικά αποστραγγιστικά κανάλια / κανάλια αποστράγγισης σε μεγάλη ποικιλία και προσιτές τιμές θα βρείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Εξυπηρετούμε και την περιοχή της Αθήνας και μέσω των αντιπροσώπων μας όλη την Ελλάδα.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός -ΜΒΑ - DipM

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου