Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ηχομόνωση τοίχων με γυψοσανίδες: 4 τρόποι για να την αυξήσετε - ηχοαπορρόφηση (2)Η  επιτυχία της ηχομόνωσης των τοίχων με γυψοσανίδες οφείλεται εν πολλοίς στη φιλοσοφία του διπλού πετάσματος που τιθασεύει καλύτερα τον αερόφερτο ήχο από ένα μονό πέτασμα του ιδίου ή και μεγαλύτερου βάρους.

Το κενό ανάμεσα στις γυψοσανίδες είναι που κάνει τη δουλειά και γενικά η ηχομόνωση βελτιώνεται με την πλήρωσή του με ένα ηχοαπορροφητικό υλικό.

Καλά ηχοαπορροφητικά υλικά είναι αυτά που έχουν επικοινωνούντες θύλακες αέρα όπως τα ινώδη υλικά: υαλοβάμβακας,πετροβάμβακας,ορυκτοβάμβακας κλπ.

Το κενό ανάμεσα στις γυψοσανίδες είναι μία κρίσιμη παράμετρος  ως προς τη μείωση της μεταδιδόμενης ηχητικής έντασης η οποία και μεγαλώνει όσο μεγαλώνει το κενό. 
Το πόσο όμως θα μεγαλώσει το κενό περιορίζεται από πρακτικούς λόγους,δηλαδή από τη συνεπαγόμενη απώλεια ζωτικού χώρου.

Μπορούμε να μειώσουμε το κενό και να το γεμίσουμε με ένα ηχοαπορροφητικό υλικό,μπορούμε να ψάξουμε δηλαδή να βρούμε τη χρυσή μέση λύση. 

Συνήθως τα κενά που αφήνουμε, περιορίζονται για πρακτικούς λόγους στα 5-10cm.
 Η ηχομόνωση βελτιώνεται με την προσθήκη ηχοαπορρόφησης με πιο συνηθισμένο υλικό τον πετροβάμβακα πυκνότητας 40-50kg/m3. 
Μεγαλύτερες πυκνότητες θα αυξήσουν το κόστος με οριακή αύξηση της ηχομόνωσης και πάνω από τα 75kg/m3 αρχίζουμε να έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις λόγω των  πολύ μικρών αποστάσεων ανάμεσα στις ίνες.

Καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε με την πλήρωση του συνόλου του κενού. Όταν αφήνουμε ελεύθερο αέρα βοηθάμε τη μετάδοση του ήχου γιατί παίζει τον ρόλο του ελατηρίου.

Η ηχοαπορρόφηση παίζει σπουδαιότερο ρόλο όταν τα χωρίσματα είναι αρκετά ελαφριά και ο ρόλος αυτός μικραίνει όσο τα χωρίσματα βαραίνουν με την προσθήκη περισσότερης μάζας στο χώρισμα.

Επίσης είναι μικρή η συνεισφορά της ηχοαπορρόφησης όταν δεν χρησιμοποιούμε αποσύμπλεξη. 

Πάντως είναι καλύτερο να βάζουμε κάτι μέσα στο κενό από το τίποτα.


Ρίξτε εδώ μια ματιά στο 1ο μέρος;

Ηχομόνωση τοίχων με γυψοσανίδες: 4 τρόποι για να την αυξήσετε! (1)


Για ηχομόνωση τοίχων με γυψοσανίδες μπορείτε να καλείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – ΜΒΑ – DipM
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου