Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Χρώματα / βαφές δαπέδων (1)Τα χρώματα / βαφές δαπέδων είναι λεπτές επιστρώσεις διακόσμησης,καθαριότητας και προστασίας των δαπέδων από χημικές και μηχανικές καταπονήσεις.

Δηλαδή τα  χρώματα / βαφές δαπέδων χρησιμοποιούνται για καλύτερες συνθήκες εργασίας στους υπόψη χώρους και επιμήκυνση της λειτουργικής ζωής των δαπέδων - συνήθως από σκυρόδεμα.

Ανάλογα με το επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας υπάρχουν πολλά συστήματα με διαφορετικό τελικό πάχος.

Κοινή απαίτηση για όλα τα χρώματα / βαφές δαπέδων είναι η άψογη προετοιμασία των υποστρωμάτων.

'Ετσι θα πρέπει με την κατάλληλη μέθοδο - τρίψιμο,σιδηροβολή,καθαρισμός με νερό ή χημικά μέσα / etching κλπ - να απομακρύνονται:

- χαλαρές,επιφανειακές,τσιμεντοεπιδερμίδες

- επιφανειακά σφραγιστικά και στρώσεις ωρίμανσης μπετόν ( curing compounds)

- λίπη και λάδια και λοιπά επιμολυντικά στοιχεία - κάντε το τεστ της σταγόνας νερού

- εξανθήσεις,δηλαδή άλατα που προέρχονται από κάποιους μηχανισμούς ανιούσας υγρασίας

- βιολογικές εναποθέσεις όπως μύκητες,άλγη,λειχήνες κλπ

- παλιά,φθαρμένα  χρώματα / βαφές δαπέδων. Χρώματα σε καλή κατάσταση θα χρειαστούν κι αυτά την προετοιμασία τους για να καθαριστούν και να τους φύγει το γκλοσάρισμα.

Πριν περαστούν τα χρώματα / βαφές δαπέδων θα πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της υπάρχουσας υγρασίας στο υπόστρωμα και σε περίπτωση που ξεπερνάει τα αποδεκτά όρια για το υπόψη σύστημα να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα με κάποιο σύστημα σφράγισης της υγρασίας.

Το πρόβλημα με την ανιούσα υγρασία είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται πριν αρχίσει η εφαρμογή των χρωμάτων. 
Όλη η δουλειά θα πάει στράφι και τα χρήματα θα δαπανηθούν χωρίς αντίκρισμα. Είναι ένα σενάριο που το συναντάμε καθημερινά.

Στο επόμενο μέρος θα αναπτύξουμε τα σχετικά με τα εποξειδικά χρώματα / βαφές δαπέδων  που διαθέτουμε.


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μας καλείτε στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου