Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Βελτιωτικά μπετόν - σκυροδέματος: Στεγανωτικά μάζας - επιταχυντές - επιβραδυντές (1)Τα βελτιωτικά / πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος είναι ουσίες σε μορφή σκόνης ή υγρού που προστίθενται σε μικρές ποσότητες στο μπετόν μαζί με το νερό, το τσιμέντο και τα αδρανή με σκοπό να:

- να μειώσουν το κόστος του σκυροδέματος / μπετόν

- να τροποποιήσουν τις ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος ( για παράδειγμα να αλλάξουν την εργασιμότητά του)

- να βελτιώσουν τις ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος (για παράδειγμα να αυξήσουν τις αντοχές ή τη στεγανότητά του)

- να αντιμετωπίσουν κάποιες επείγουσες καταστάσεις που θα προκύψουν στο εργοτάξιο.


Οι ιδιότητες του μπετόν που συνήθως επιδιώκουμε να αλλάξουμε είναι οι εξής:


- ρύθμιση του χρόνου πήξης

- εργασιμότητα

- μείωση του πορώδους / στεγανότητα

- αντοχή στο παγετό με εισαγωγή ελεγχόμενου μεγέθους φυσαλίδων αέρα με αερακτικά μέσα

- αντοχή στο πέρασμα του χρόνου κλπ.


1.Τα στεγανωτικά μάζας είναι βελτιωτικά / πρόσμικτα  μπετόν - σκυροδέματος που τα χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε την διαπερατότητα του μπετόν από το νερό σε κατασκευές όπως πισίνες,δεξαμενές νερού,τοιχία υπογείων,εδαφόπλακες κλπ .

Δρουν μπλοκάροντας τους πόρους ή επιφανειοδραστικά. Υπάρχουν χημικά προϊόντα σε μορφή υγρού ή σκόνης όπως και υπάρχουν ανόργανα προϊόντα - αυξητικά της πυκνότητας όπως είναι η ιπτάμενη τέφρα και η πυριτική παιπάλη.

Είναι καλό να συνδυάζονται με μειωτές του νερού για να μειώνεται παράλληλα και το πορώδες

2. Οι επιταχυντές είναι βελτιωτικά /πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος που επιταχύνουν τις διαδικασίες της ενυδάτωσης και οδηγούν στην ανάπτυξη ταχύτερων πρώιμων ή ύστερων αντοχών.

Τμήμα τους αποτελούν τα αντιπαγετικά μπετόν που χρησιμοποιούνται για να αποφεύγουμε την αναστολή των εργασιών σκυροδέτησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

3. Οι επιβραδυντές μπετόν χρησιμοποιούνται συνήθως σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών  ή σε μακρινές μεταφορές μπετόν για να διατηρήσουν την εργασιμότητα του μπετόν και να  μας δώσουν το χρόνο που χρειαζόμαστε.


Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το το 2ο μέρος εδώ:


Πρόσμικτα μπετόν - σκυροδέματος : Ρευστοποιητές / μειωτές νερού - Υπερρευστοποιητές (2)Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου