Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Έτοιμα,επισκευαστικά,τσιμεντοειδή κονιάματα για κατασκευές από μπετόν


Έτοιμα,επισκευαστικά,τσιμεντοειδή κονιάματα - χυτά ή θιξοτροπικά - για κατασκευές από μπετόν / σκυρόδεμα στη μεγαλύτερη γκάμα και πολυ καλές τιμές, μόνο στο 2310 428900 - Θεσσαλονίκη.


Ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ:

Επισκευαστικά κονιάματα με αναστολείς διάβρωσης για επισκευή οπλισμένου μπετόν (1)
Γιατί τα τελευταία χρόνια τα τσιμεντοειδή επισκευαστικά κονιάματα έχουν έρθει τόσο πολύ στο προσκήνιο;

Διότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κρούσματα ενανθράκωσης του μπετόν που χρειάζονται μια σοβαρή και κατά το δυνατόν οριστική αντιμετώπιση:Οι αποκαταστάσεις πρέπει να γίνονται με τον πλέον αποτελεσματικό και μακρόπνοο τρόπο κι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με επί τόπου παραγόμενα κονιάματα.


Επισκευαστικά κονιάματα: Τα πλεονεκτήματα 

- έτοιμα,προδοσολογημένα προϊόντα με σταθερά υψηλές αντοχές και απολύτως προβλέψιμη συμπεριφορά

- χωρίς ή με πολύ μικρή συρρίκνωση

- υψηλές μηχανικές αντοχές

- υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα ακόμη και χωρίς βοηθητικά μέσα

- στεγανότητα

- αποφυγή ρηγματώσεων

- σποτελεσματική προστασία από ενανθράκωση και διείσδυση νερού και χλωροϊόντων 


Γιατί τόσα πολλά είδη από επισκευαστικά κονιάματα;

Για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε περιπτώσεις.
 Έτσι τα κονιάματα διαχωρίζονται με βάση:

- τη θλιπτική τους αντοχή: κονιάματα R3 και R4 για δομικού χαρακτήρα επεμβάσεις όπου υπάρχει μεταφορά τάσεων και R1, R2 για μη δομικές επεμβάσεις.

- την κοκκομετρία τους και τη δυνατότητα τους να πιάνουν μεγάλα πάχη σε μια στρώση σε οριζόντιες και κάθετες επεμβάσεις.

Κάποια κονιάματα μπορούν να μπουν σε στρώσεις μέχρι 15cm ενώ κάποια άλλα είναι κατάλληλα για επιπεδώσεις πάχους από 0 μέχρι λίγα χιλιοστά με άψογο φινίρισμα.

- τη θιξοτροπία τους: κονιάματα που δουλεύονται με μυστρί σε κάθετες επιφάνειες και ταβάνια και χυτά κονιάματα για μανδύες ή αγκυρώσεις. Κάποιες φορές πρέπει οι επεμβάσεις αποκατάστασης να γίνονται με εκτόξευση.

- τον χρόνο πήξης: κάποιες επισκευές σε δρόμους ή αεροδρόμια πρέπει να παραδίδονται σε χρήση μέσα σε λίγες ώρες.


Για έτοιμα,επισκευαστικά,τσιμεντοειδή κονιάματα μπορείτε να μας κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2310 428900. Έχουμε όλες τις λύσεις σε οικονομικά πλαίσια.


Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου