Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Επισκευή μπετόν / σκυροδέματος με ενανθράκωση και αποκατάσταση οπλισμών με διάβρωση (1)Η επισκευή του μπετόν / σκυροδέματος κατέστη μια αναγκαιότητα από τότε που έγινε αντιληπτό ότι και το μπετόν αρρωσταίνει και γερνάει και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς.

O έντονα αλκαλικός τσιμεντοπολτός που περιβάλλει τους σιδηρούς οπλισμούς παθητικοποιεί την επιφάνεια τους και τους προστατεύει από την οξείδωση / διάβρωση. 

Το ολοένα και περισότερο παραγόμενο θερμοκηπιακό αέριο "διοξείδιο του άνθρακα", εισερχόμενο μέσα στο μπετόν αντιδρά με τα υπάρχοντα υδροξείδια και κυρίως με το υδροξείδιο του ασβεστίου με το οποίο σχηματίζει ανθρακικό ασβέστιο:

Ca(OH)2 + CO2 =  CaCO3 + H2O

Με τον καιρό η αλκαλικότητα του μπετόν μειώνεται - το pH του μπετόν πέφτει - και η παθητική προστασία των σιδηρών οπλισμών πάει περίπατο.
 Αρχίζει η οξείδωση / διάβρωση τους γιατί σε περιβάλλον pH κάτω του 8.5-9 το παθητικό φιλμ προστασίας τους γίνεται ασταθές.

Το πρόβλημα δεν είναι αυτή καθαυτή η ενανθράκωση αλλά η μέσω αυτής έναρξη της διαδικασίας διάβρωσης των οπλισμών.

Σε παραθαλάσσια περιβάλλοντα όπου έχουμε επιπρόσθετα και τη δράση χλωριόντων, η διάβρωση μπορεί να δραματικές διαστάσεις.


Τι επηρεάζει την ενανθράκωση;

-  Tο πάχος και η ποιότητα της επικάλυψης των ράβδων του οπλισμού.

- Το πόσο CO2 υπάρχει στη ατμόσφαιρα με τα έντονα αστικά και τα βιομηχανικά περιβάλλοντα να είναι πιο επιβαρυντικά.

- Η σχετική υγρασία του μπετόν. 
Η χειρότερη γκάμα για την εξέλιξη της ενανθράκωσης είναι από 50-75%. Μεγαλύτερη υγρασία δυσκολεύει την είσοδο του CO2 και μικρότερες δεν ευνοούν τη διάλυση  του στο νερό.

-  Η ύπαρξη ρωγμών που αποτελούν κερκόπορτες για το νερό, το CO2 και  τα τυχόν χλωριόντα.
 Είναι κάτι που χρειάζεται πρόληψη με καλή συντήρηση / curing, επαρκή και σωστά τοποθετημένο οπλισμό, τήρηση των αρμών διαστολής κι ενδεχόμενα τη χρήση ινών πολυπροπυλενίου.

Η ενανθράκωση θα είναι μεγαλύτερη όταν ο υδατοτσιμεντοσυντελεστής είναι υψηλός,το ποσοστό του περιεχόμενου τσιμέντου χαμηλό και η υδατοδιαπερατότητα του μπετόν μεγάλη.

Ευτυχώς για την επισκευή μπετόν / σκυροδέματος έχουμε στα χέρια μας ένα τεράστιο οπλοστάσιο από επισκευαστικά κονιάματα με αναστολείς διάβρωσης διαχεόμενους και επαφής.


Τέλος του 1ου μέρους. Διαβάστε το 2ο μέρος εδώ:

Επισκευή ενανθρακωμένου μπετόν / σκυροδέματος με επισκευαστικά κονιάματα (2)

Για προϊόντα επισκευής μπετόν - επισκευαστικά κονιάματα με αναστολής διάβρωσης κλπ - καλέστε στο 2310 428900.

Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 


1 σχόλια: