Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Στεγανωτικά / στεγανοποιητικά μάζας για μπετόν


Για αξιόπιστα  στεγανωτικά / στεγανοποιητικά μάζας για μπετόν,καλέστε στο 2310 428900 -Θεσσαλονίκη.

Τα υλικά αυτά προστίθενται στο μπετόν για να το κάνουν πιο στεγανό,πιο αδιαπέραστο από το νερό.

Και η ειρωνεία είναι ότι τη διαπερατότητα στο νερό την αυξάνει το ίδιο το νερό σαν συστατικό μέρος του μπετόν.

Γιατί το μη χημικά δεσμευμένο νερό του νωπού μπετόν φεύγει και αφήνει πίσω του πόρους απ' όπου περνάει το νερό της βροχής ή του υδροφόρου ορίζοντα και μάλιστα όχι μόνο του αλλά με κακές παρέες που φέρνουν αργή διάβρωση και απαξίωση.

Εκ των υστέρων παίρνεται μια μεγάλη σειρά από μέτρα για την προστασία της κατασκευής από τις βλαπτικές συνέπειες του νερού,μέτρα με διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Μια διαφοροποιημένη λύση είναι η στεγανοποίηση / στεγάνωση του μπετόν στη μάζα του και γι αυτό το λόγο έχουν προταθεί διάφορα υλικά με διαφορετικά αποτελέσματα.

Πέρα όμως απ' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί ότι ακόμη κι ένα θαυματουργό  στεγανωτικό / στεγανοποιητικό μάζας για το μπετόν δεν θα ήταν πανάκεια για δύο λόγους:

- υπάρχουν πάντα πολλοί αρμοί και ασυνέχειες στο μπετόν που θα πρέπει να στεγανοποιηθούν ξεχωριστά με PVC ή υδροδιογκούμενα waterstops ή κάποια ειδικά κονιάματα.

- πάντα υπάρχει η περίπτωση να υπάρξουν ρηγματώσεις από χίλιες δυο αιτίες όπως καθιζήσεις,δονήσεις κλπ.

Το φαιδρό της υπόθεσης είναι ότι η πλειοψηφία των στεγανωτικών / στεγανοποιητικών μάζας για μπετόν δεν είναι αυτό που επαγγέλονται αλλά κάτι διαφορετικό, συνήθως κάποιου τύπου ρευστοποιητές με βάση λιγνοσουλφονικά άλατα που βαφτίζονται σαν στεγανωτικά μάζας.

Είναι πεταμένα χρήματα η χρήση αυτών των υλικών, των κατ' επίφαση στεγανοποιητικών.

Στο επόμενο μέρος θα μιλήσουμε για τα είδη των αληθινών στεγανοποιητικών μάζας.


Για  στεγανωτικά / στεγανοποιητικά μάζας Fosroc για μπετόν,καλέστε στο 2310 428900 -Θεσσαλονίκη.Χρήστος Στρογγύλης
Πολ. Μηχ/κός – MBA – DipM 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου